Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk toe. Dat is goed nieuws want om de klimaatdoelen te halen moet ook de mobiliteitssector verduurzamen. De prognoses richting 2030 en 2050 vragen om een forse uitbreiding van het aantal laadpunten en een slim, dekkend en toegankelijk laadnetwerk. Dit is uitgewerkt in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL), onderdeel van het  Klimaatakkoord. Doel van de NAL is zorgen dat laadinfrastructuur gelijke tred houdt met de groei van het aantal elektrische voertuigen. Daarvoor is een flinke versnelling nodig in het uitroltempo van de laadinfrastructuur. Dit wordt per regio opgepakt in een Regionale Agenda Laadinfrastructuur (RAL), waarbij er in de realisatie met name voor gemeenten een grote rol is weggelegd.

Om de uitrol van laadinfra – via gemeenten – te versnellen, zetten we laadconsulenten in die gemeenten daarbij helpen. De laadconsulent is een zelfstandig opererende adviseur, die met kennis van zaken gemeenten (in dit geval in de provincie Groningen) adviseert en ondersteunt.

Er ligt een belangrijke rol voor gemeenten, terwijl de menskracht daar vaak beperkt is en de inhoud complex. Ook wordt de urgentie nog niet altijd gevoeld en is de opgave niet overal helder. Om gemeenten hierbij te ondersteunen zijn er NAL-samenwerkingsregio’s aangewezen. De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe vormen een samenwerkingsregio en hebben de gezamenlijke afspraken vastgelegd in een RAL.

Als laadconsulent ondersteun je de gemeenten in de provincie Groningen. Daarbij opereer je vanuit de provincie Groningen. Binnen de provincie Groningen zijn 4 collega’s die samen met de provincie Fryslân en Drenthe zorgen voor de uitrol van de laadinfrastructuur op regionaal niveau. Belangrijk is om bij te houden wat er zowel binnen als buiten de regio speelt en hoe gemeenten dit weer kunnen implementeren.

Het hoofddoel is om te zorgen dat alle tien de gemeenten na vier maanden een laadvisie op tafel hebben liggen en zo klaar zijn voor de verdere uitrol van laadinfrastructuur zoals gesteld in de NAL. Daarnaast help je de gemeenten mee in de keuzes en consequenties ten aanzien van het opstellen van beleid voor en het voorbereiden op de start van de uitrol van laadinfrastructuur. Gemeenten moeten bij jou ook kunnen aankloppen met inhoudelijke vragen op het gebied van plankaarten. Je weet per gemeente wat er speelt op het gebied van laadinfrastructuur en kan dit terugkoppelen naar de provincie. De provincie op de hoogte houden is onderdeel van de werkzaamheden. Daarbij moet er ook een inschatting gemaakt worden over welke taken op regionaal niveau opgepakt moeten worden en welke niet. Het is belangrijk om als schakel te kunnen functioneren tussen de samenwerkingsregio en de gemeenten. Zo zorg je ervoor dat relevante informatie betreft de NAL bij de gemeenten terechtkomt en de gemeentelijke belangen wederzijds goed vertegenwoordigd worden.

Taken

 • Verantwoordelijk voor de uitvoer van de actielijnen in de visie op snelladen;
 • Verantwoordelijk voor de uitvoer van de actielijnen in de visie logistieke laadinfra;
 • Inrichten drie pilots bestemmingsladen bedrijventerreinen (actielijn 2 logistiek);
 • Marktbenadering corridorladen (actielijn 1 snelladen);
 • Ondersteunen gemeenten bij het opstellen van laadvisies (voor zover nog nodig);
 • Klankbord voor gemeenten;
 • Organiseren regionale kennissessies.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare relevante kennis over laadinfrastructuur zelf en de NAL/RAL (inhoudelijk op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken met de daarbij behorende taken);
2. Aantoonbare relevante kennis van- en werkervaring bij de gemeentelijke en provinciale overheid (op de hoogte zijn van de regeling betreft het opstellen en verwerken van documentatie. Daarnaast niet onbekend zijn met de ambtelijke organisatiestructuur en besluitvormingsprocessen);

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring (bij voorkeur op het snijvlak van mobiliteit en energie) als kwartiermaker/projectleider met een duidelijk resultaat/productoplevering aan het einde of tijdens het project (35 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als relatiemanager waarbij je als manager een eerste aanspreekpunt bent (een spin in het web) (25 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in of met regionale samenwerkingen (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het organiseren van kennissessies en/of bijeenkomsten binnen samenwerkingen (10 punten).

Voor kandidaten/bureaus: Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief vaardig;
 • Netwerken;
 • Proactief, in staat om zelfstandig zaken op te pakken en acties te initiëren;
 • Prestatiegericht;
 • Resultaatgericht;
 • In staat om prioriteiten te onderscheiden.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 10/11.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 20 uur, Groningen, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.