Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-29

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Over de functie
Een Leerplicht ambtenaar is een professional die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de leerplichtwet en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten in een bepaalde regio of gemeente. Hun belangrijkste taak is om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren in de leerplichtige leeftijd (5 tot 18 jaar in Nederland) naar school gaan en daar regelmatig aanwezig zijn.

Taken:

  • Het monitoren van de schoolgang van leerplichtige kinderen en jongeren en het bijhouden van hun aanwezigheid en afwezigheid.
  • Het onderzoeken van verzuim, spijbelen en voortijdig schoolverlaten en het nemen van maatregelen om deze problemen te voorkomen of op te lossen.
  • Het onderhouden van contacten met ouders/verzorgers, scholen en andere betrokken partijen, zoals kernteam en jeugdhulpverlening.
  • Het geven van voorlichting over de leerplichtwet en het belang van onderwijs.
  • Het adviseren en begeleiden van jongeren die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn om weer terug te keren naar school.

Het doel van een Leerplichtambtenaar is om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren in hun regio of gemeente de kans krijgen om zich te ontwikkelen door middel van onderwijs en zo te voorkomen dat ze voortijdig de school verlaten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als leerplichtambtenaar;
3. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
4. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als leerplichtambtenaar (35 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar binnen een gemeente of samenwerkingsverband van leerplichtambtenaar voor verschillende gemeente (30 punten);
7. Een afgeronde opleiding tot leerplichtambtenaar (20 punten);
8. Per direct beschikbaar voor 32 uur per week (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

Compententies

  • Communicatief vaardig in woord en geschrift
  • Creatief denken
  • Samenwerken met de verschillende partners
  • Motiveren

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.