Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-02

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Opdracht
Voor de sectie Voorliggend Veld van de afdeling Samenleving zijn wij op zoek naar een: Leerplichtambtenaar

Over de functie
Heb jij de ambitie om als Leerplichtambtenaar iets voor de jongere generatie te betekenen? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen?

– Als leerplichtambtenaar pas je de Leerplichtwet toe en ben je betrokken bij gemeentelijke beleidsontwikkeling, zowel actief als preventief;

– Je draagt er aan bij dat jongeren in staat zijn om minimaal een startkwalificatie te behalen en zo voldoende bagage hebben om hun loopbaan te starten;

– Je verwijst, geeft advies aan jongeren, scholen en ouders/verzorgers wanneer een jongere door (dreigend) schoolverzuim wordt belemmerd in zijn ontwikkeling en wanneer er sprake is van problematisch gedrag.

– Je gaat met jongeren (en ouders) in gesprek en geef jij een advies op maat;

– Je neemt acties bij ongeoorloofd verzuim, voert motiverende gesprekken met leerlingen en ouders en zorgt zo nodig voor de toeleiding naar begeleiding/hulp en/of zet sancties in;

– Je signaleert trends en ontwikkelingen op het gebied van thuiszitten, doelgroepenproblematiek en adviseert de sectie Ontwikkeling & Projecten over de doelmatigheid van het beleid;

– Je controleert de uitvoering van de Leerplichtwet en onderhoudt samenwerkingsrelaties met de ketenpartners aan de hand van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS);

– Je verzorgt de voorlichting over de Leerplicht richting leerlingen, ouders, scholen en instellingen;
– Je bouwt aan een constructieve samenwerking voor een optimaal resultaat;
– Je hebt een praktische instelling en neemt initiatief;

– Je hebt de ervaring en het netwerk om zo nodig hulpverleningsinstanties erbij in te schakelen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar als leerplichtambtenaar bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van leerplicht SJD, SPH of MWD (20 punten);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als leerplichtambtenaar (35 punten);
4.  De kandidaat is bereidt om op termijn een BOA certificering te behalen (of heeft een BOA certificering) (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het coachen van jongeren/leerlingen (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je bent proactief, denkt buiten de kaders en kan uitstekend mensen meenemen in je verhaal en advisering;
– Je bent resultaatgericht en deinst niet terug om buiten de gebaande paden te treden om je doel te kunnen bereiken;
– Je staat open voor verbeteringen en wilt hier actief een bijdrage aan leveren;
– Je bent sociaal vaardig, hebt goede communicatieve vaardigheden, kan goed luisteren, bent ondernemend en werkt resultaatgericht op een zelfstandige manier;
– Je bent enthousiast en energiek en vindt het verder helpen van jongeren in hun ontwikkeling mooi om te doen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn in overleg gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 1 maart 2023 2023, 09.00. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 1 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 3 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 augustus 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.