Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-05

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
Iedere leerling heeft recht op onderwijs. Als leerplichtambtenaar heb je als wettelijke en primaire taak dit recht te bewaken en erop toe te zien dat het leerrecht voor de vijf gemeenten wordt gewaarborgd. Je geeft uitvoering aan de Leerplichtwet en een gedeelte van de RMC-wetgeving (tot 18 jaar). Je werkt samen met de verschillende ketenpartners in het sociaal domein en levert maatwerk op verschillende complexe dossiers. De functie van leerplichtambtenaar richt zich op regie, toezicht en handhaving, maar ook op preventie, voorlichting en advies. Het gaat nu om een functie voor leerplicht en kwalificatieplicht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als leerplichtambtenaar;
2. Aantoonbare kennis van de Leerplichtwet en RMC-wetgeving;
3. Voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop;
4. Beschikbaar minimaal 3 dagen per week op kantoor te werken.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als leerplichtambtenaar (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente (30 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 15 november 2023 en 36 uur per week (20 punten); 
8. Uurtarief maximaal € 80,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Als ervaren leerplichtambtenaar schaak je op veel borden. Je hebt veel kennis van de Leerplichtwet de MAS. Je bent aanspreekpunt voor ouders, jongeren, scholen en zorgverleners als het gaat om verzuim, vrijstellingen, thuiszitters en andere leerplicht-gerelateerde zaken. Je bent een uitstekende communicator en weet jongeren te inspireren en motiveren. Knelpunten signaleer je om vervolgens snel met oplossingsvoorstellen te komen omdat je in kansen en mogelijkheden denkt. Ook met de andere betrokken partijen weet jij door jouw verbindende persoonlijkheid en passende communicatie de samenwerking te bevorderen. Je kan omgaan met een dynamische en veranderende werkomgeving, je bent flexibel, stressbestendig, klant- en resultaatgericht.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. Het uurtarief is maximaal 80 euro per uur.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld naar eigen indeling. Er dient minimaal 3 dagen op kantoor te worden gewerkt. Woensdag is de dag dat het team op kantoor is voor overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 9 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 7 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.

  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 1 oktober 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 3 oktober 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 6 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 8 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.