Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-11

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
De Samenwerkingsorganisatie (SWO) zoekt z.s.m. voor de gemeente Hoogeveen en De Wolden een locatiecoördinator voor verschillende opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers. Verwachte duur 4 maart 2025, waarbij momenteel inschatten dat het langer gaat duren (afhankelijk van de ontwikkelingen).

Op één (of meerdere) opvanglocatie(s): 

 • Ben je deelverantwoordelijk voor de betreffende locatie(s);
 • Ga je samenwerken in een team met andere locatiecoördinatoren en ondersteuners;
 • Coördineer en begeleid jij de vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten (het gaat dus niet om de zorglijn);
 • Zorg je voor fysieke en sociale veiligheid binnen de opvanglocaties;
 • Ben jij de linking pin voor onze gemeenten: Verbinding houden met verschillende afdelingen zoals bijvoorbeeld: Afdeling Burgerzaken, Afdeling Inkomen, maar ook Vluchtelingenwerk, vrijwilligers, buurtbewoners etc.;
 • Ben jij het 1e aanspreekpunt voor de omgeving en koppel jij bijvoorbeeld omwonende, bedrijven e.a. aan de juiste instantie(s);
 • Signaleer jij eventuele bijzonderheden en onderneem je waar nodig actie;
 • Weet jij een prettige veilige sfeer & een gastvrij ontvangst en verblijf te creëren;
 • Voer je met het team projectmatige activiteiten uit;
 • Zorg je voor heldere procedures en de naleving daarvan;
 • Het meedraaien in een roulerende piketdienst buiten kantooruren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bereid om mee te draaien in roulerende piketdienst (avond- en weekenddiensten);
2. Minimaal 1 aantoonbare werkervaring met beheren en managen van opvanglocaties voor vluchtelingen;
3. Aantoonbare werkervaring met het opzetten van een opvanglocatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met Oekraïense Vluchtelingen (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als aanspreekpunt voor een gemeente en het verbinding houden tussen verschillende afdelingen (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Vluchtelingenopvang én Maatschappelijke zorg voor vluchtelingen (20 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 2 januari 2024 (10 punten);
8. Maximaal uurtarief van €77,25- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Ondernemend/proactief;
– Doortastend;
– Omgevingsbewustzijn;
– Communicatief sterk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk: nee niet mogelijk. Kandidaat moet ook snel op locatie aanwezig kunnen zijn in geval van calamiteiten.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg z.s.m. ingepland. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 8 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 11 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 12 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot 4 maart 2025, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.