Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-28

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht
In deze 12 maanden ligt de nadruk op van de volgende werkzaamheden:

 1. Wordt geraadpleegd bij zaken als de komst van nieuwe bewoners, problemen met bewoners, gevoelige situaties en spoedgevallen waarbij externe ondersteuning nodig is;
 2. Beslist, in overleg met de locatieleider van dienst en tolk, over de komst van nieuwe bewoners;
 3. Beslist bij problemen met bewoners over het inschakelen van andere organisaties (denk aan consulenten gemeentehuis, Veilig Thuis, Crisisdienst Ggz, etc)
 4. Beslist bij calamiteiten of een kamer zonder toestemming betreden mag worden. Dit geldt niet waar het levensgevaar betreft voor bewoners (bijv. brand). In die situaties is de beveiliging gemachtigd om indien nodig samen met de locatieleider van dienst, de tolk en/of de huismeester de kamer ongevraagd te betreden;
 5. Neemt het voortouw voor de planning en organisatie van de ontruimingsoefening en stemt hierover van te voren af met alle betrokken partijen;
 6. Stelt een dagelijkse rapportage op over de punten die zijn opgepakt tijdens de dienst en deelt deze met de locatieleiders, de tolk, de beveiliging, de huismeester en waar nodig de schoonmaakdienst.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 11 december 2023 voor minimaal 12 uur per week;
2. Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
3. Een maximum uurtarief van €70,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk verkeer;
4. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring als locatiemanager met Oekraïense vluchtelingen (benoem duidelijk waar de werkervaring is opgedaan);
5. Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift) (benoem dit duidelijk in het cv);
6. Bereid om in de avonden én in de weekenden te werken (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Locatiemanager of soortgelijke functie van een (nood) opvanglocatie (40 punten);
8. Een afgeronde opleiding AMW en/of SJD op minimaal hbo niveau (30 punten);
9. Aantoonbare beheersing van de Russisch en/of Oekraïens taal (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
10. In het bezit van een geldig BHV en/of EHBO certificaat (10 punten);
11. Benoem duidelijk de beschikbaarheid van de kandidaat voor de komende 12 maanden in het cv (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

 • Je bent communicatief sterk
 • Je bent een daadkrachtige verbinder
 • Je bent een deskundige gesprekspartner die denkt in oplossingen
 • Je staat stevig in je schoenen en hebt een gezonde dosis overtuigingskracht
 • Je toont daadkracht en leiderschap
 • Je kunt snel schakelen en organiseren
 • Beheersing van gesprekstechnieken en interculturele communicatie
 • Zorgvuldigheid

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 30 november 2023 tussen 13.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 29 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 24 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 27 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 29 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 18--24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.