Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-26

Organisatie

Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Opdracht
Heb je aantoonbare ervaring met het als eindverantwoordelijke leiden van een Crisis Noodopvang locatie (CNO) en lijkt het jou een uitdaging om dit weer te gaan doen binnen één van de mogelijk binnenkort op te starten Crisis Noodopvang locaties van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)? Creëer jij snel overzicht wanneer het er niet is en wil jij sociaal maatschappelijk gezien je steentje hieraan bijdragen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Opdrachtomschrijving
Als Locatiemanager van een van onze mogelijk binnenkort op te starten Crisis Noodopvang locaties, ben je namens de betrokken gemeente eindverantwoordelijk voor de operationele dienstverlening van een Crisis Noodopvanglocatie voor asielzoekers.

Je zorgt in deze functie voor de juiste coördinatie van en de juiste dagdagelijkse uitvoering door de in jouw team werkzaam zijnde medewerkers (Dag-coördinatoren en Woonbegeleiders) en je bent tevens het eerste aanspreekpunt voor interne en externe partijen, zoals de VRU opvangsupport, het security-bedrijf, de cateraar, het COA, vluchtelingenwerk en (de vertegenwoordigers van) de buurtbewoners. Je bent de ‘linking pin’ tussen de gemeente, de VRU, externe instanties en de buurt omgeving.

Werkzaamheden 
Je bent als Locatiemanager mede verantwoordelijk voor het opstarten van de nieuwe CNO-locatie en je bent daarna operationeel eindverantwoordelijk voor het managen van deze nieuwe CNO-locatie.

Tot je taken en verantwoordelijkheden behoren onder andere:

 • het ervoor zorgen dat de CNO-locatie voldoet en geschikt blijft voor de tijdelijke opvang van asielzoekers;
 • het ervoor (laten) zorgen dat alle benodigde voorzieningen op de locatie aanwezig en beschikbaar zijn;
 • het signaleren van bijzonderheden binnen de CNO-locatie en het zo nodig ondernemen van actie hierop, alsmede tevens – indien dit nodig is – het escaleren hierover naar de Manager VRU opvangsupport;
 • het zijn van de ‘linking pin’ in de samenwerking tussen de betrokken gemeente en de sociaal maatschappelijke organisaties (m.b.t. het afstemmen en samenwerken met- en het advies geven aan gemeenten en project-verantwoordelijken);
 • het zijn van het aanspreekpunt voor de asielzoekers, het security-bedrijf en de buurtbewoners;
 • het opvangen van de nieuwe bewoners van de locatie;
 • het ervoor zorgen dat de opgevangen asielzoekers (en eventueel ook statushouders) gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelfredzaam te worden/zijn en de eigen verantwoordelijkheid te gaan voelen en gaan nemen, gedurende hun verblijf in de CNO-locatie (dit zodat zij hierdoor voorbereid worden/zijn op de situatie die voor hun geldt vanaf het moment waarop zij een verblijfsvergunning krijgen toegekend en daarmee statushouder zijn geworden);
 • het aansturen, begeleiden en coachen van de Dag-coördinatoren en de Woonbegeleiders;
 • het samen met de Assistent Locatiemanager/Dag-coördinator:
  • zorgen voor een kwalitatieve en kwantitatieve goede bezetting van het team medewerkers (inclusief het accorderen van de door hen ingediende urenregistratie) en de vrijwilligers;
  • dagdagelijks aansturen van de Dag-coördinatoren, Woonbegeleiders en de vrijwilligers;
  • verbinden van de binnen de CNO-locatie werkzaam zijnde medewerkers tot een soepel werkend team.

Let op dit betreft een andere opdracht dan normaal. Het is nog niet zeker dat er een locatie wordt geopend, maar als dit het geval is dan wil de Veiligheidsregio Utrecht beschikking hebben over de juiste professional(s).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijke locatiemanager met het leiden van een Crisis Noodopvanglocatie (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Aantoonbare werkervaring met het aansturen én begeleiden van medewerkers (benoem dit duidelijk in het cv);
3. De kandidaat is bereid om ook in de avonden en in de weekenden te werken (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Voeg minimaal 1 referentie toe, voorzien van naam, functie, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer (benoem dit duidelijk in het cv);
5. Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift (benoem dit duidelijk in het CV).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 8 maanden aantoonbare werkervaring in het als eindverantwoordelijke leidinggevende/people-manager leiden en aansturen van een complex organisatieonderdeel (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 2 voorbeelden) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op politiek-bestuurlijk niveau met advisering aan diverse stakeholders (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 1 voorbeeld) (25 punten);
8. Een korte motivatie waarom deze opdracht je aanspreekt en waarom jij de geschikte kandidaat bent. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf (25 punten);
9. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (15 punten);
10. Benoem duidelijk in het cv de beschikbaarheid en eventuele vakanties (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–             zelfstandigheid;
–             anderen inspireren en motiveren;
–             empathisch, zonder het zakelijke doel uit het oog te verliezen;
–             samenwerking en teambuilding bevorderen;
–             samenwerken op alle niveaus;
–             problemen analyseren en oplossen;
–             resultaatgericht zijn;
–             helder communiceren;
–             relaties opbouwen en onderhouden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is gekoppeld met salarisschaal 10 van de CAR-UWO Veiligheidsregio’s. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 tot 5.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m zondag.

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op donderdag 30 november 2023 tussen 10.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 29 november 2023 bericht . De overige leveranciers/kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 23 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 24 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

 • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e dag.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Het uurtarief is inclusief alle overige kosten en toeslagen.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 27 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, HBO, In overleg, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.