Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-15

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Je maakt deel uit van het projectteam vluchtelingenopvang. Het projectteam valt onder de verantwoordelijkheid van de manager vluchtelingenopvang. Je draagt bij aan de integratie, participatie en zelfredzaamheid van de vluchtelingen op de opvanglocatie.

Jouw werkzaamheden als Locatiemedewerker vluchtelingenopvang Oekraïne:

 • Werk je zelfstandig en ben je verantwoordelijk voor het oplossen van problemen, dilemma’s en verzoeken. Dit doe je op een rustige, flexibele en creatieve manier;
 • Signaleer en los je vraagstukken op of verwijs je door, op onder andere het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en onderwijs;
 • Je bewaakt en monitort het proces van de vraagstukken en actiepunten op de locatie;
 • Heb je frequent afstemming met je directe collega’s/manager over de uit te voeren werkzaamheden;
 • Zie je toe op de sociale en persoonlijke veiligheid van de bewoners;
 • Ben je het eerste aanspreekpunt op de opvanglocatie voor de vluchtelingen en heb je hierin een signalerende functie;
 • Zorg je ervoor dat de actiepunten tijdig worden opgepakt;
 • Draag je, in samenwerking met het team en de verschillende disciplines vanuit de gemeente, zorg voor een juiste en volledige administratie;
 • Ondersteun je de gemeente bij het tijdig realiseren van de opvanglocaties;
 • Signaleer je ontwikkelingen en adviseer je hierover richting de eindverantwoordelijke.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO 4 -niveau;
2. Aantoonbare ervaring met ondersteuning van vluchtelingen;
3. Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein;
4. Een maximum uurtarief van € 50,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met ondersteuning van vluchtelingen (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op een opvanglocatie (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent mondeling en schriftelijk communicatief vaardig, stressbestendig en in staat om te relativeren en te prioriteren;
 • Je kunt de-escaleren;
 • Je bent in staat om (eigen) grenzen te stellen en te bewaken;
 • Je bent cultuur-sensitief, toegankelijk en betrouwbaar in je werk;
 • Je pragmatisch en resultaatgericht, hebt een proactieve houding;
 • Je kunt zowel zelfstandig als in een team goed uit de voeten.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18-36 uur, 6 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.