Job Location
Noord-Brabant
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-19

Organisatie
Brabant C is een investeringsfonds voor cultuur. Wij maken kunst en cultuur van (inter)nationaal topniveau mogelijk met maatschappelijke impact. Dit doen we door het scouten en financieren van kunst en cultuurprojecten en het samenbrengen van partijen rondom een gezamenlijk vraagstuk of ambitie. Hierbij verbinden we overheden/bedrijven en/of maatschappelijke organisaties aan ons artistieke- en culturele netwerk. Brabant C is in 2015 opgericht op initiatief van de provincie Noord-Brabant om het cultuursysteem van Brabant te versterken en het aanbod op (inter)nationaal topniveau te vergroten. Sinds onze start zijn we continue in ontwikkeling. We zijn gestart als subsidieverstrekker waar al snel het verstrekken van leningen bij kwam waardoor we een revolverend fonds zijn geworden. Hier hebben we in 2022 de door onszelf geïnitieerde regeling Matching Impactprojecten aan toegevoegd waarin wij private bijdragen matchen.

Opdracht

 • Verzorgen, beoordelen en monitoren van het traject van aanvragen en het adviseren hierin;
 • Voorbereiden van de beoordelingsvergaderingen, communicatie met aanvragers en adviescommissie, het samen met de voorzitter bewaken van de kwaliteit van de advisering en het notuleren van de vergaderingen;
 • Formuleren van preadviezen, adviezen en opstellen van beschikkingen;
 • Opstellen van uitvoeringsovereenkomsten;
 • Voorbereiden van financiële afhandelingen;
 • Verzorgen van correspondentie en administratie;
 • Onderhouden van contacten met het veld inzake (financiering van) projecten;
 • Aanleveren van gegevens ten behoeve van de jaarrekening en analyseren van deze;
 • Aanleveren van gegevens ten behoeve van maandelijkse status updates;
 • Aanleveren van gegevens ten behoeve van het wekelijkse projectoverzicht;
 • Ondersteunen van opdrachtgever bij bezwaarprocedures;
 • Applicatiebeheerder AIMS (subsidievolgsysteem): onderhoud, signaleren van problemen, indien mogelijk aanpassingen doen, communicatie met Quest Dublin, monitoren van het systeem, helpdesk zijn voor interne en externe gebruikers, deelnemen aan driemaandelijkse bijeenkomsten van alle AIMS gebruikers in Nederland
 • Redigeren van alle externe communicatie van de organisatie (o.a. persberichten, Fanzine)
 • Content verzorgen t.b.v. de aanvraagprocedure voor de website van de organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de afhandeling van projectsubsidies;
2. Aantoonbare werkervaring met het culturele werkveld;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met projectsysteem AIMS;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023 voor minimaal 24 uur per week;
5. Een maximaal uurtarief van €48,75 exclusief btw, inclusief fee Flextender een reiskosten woon en werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met afhandeling van projectsubsidies en formuleren van adviezen binnen een (semi)overheidsorganisatie (35 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het proces subsidieaanvraag-traject monitoren, bijhouden én sturen in project systeem AIMS (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met rapporteren aan- en overleg met de fondscoördinator en verantwoording afleggen aan bestuur en Provincie (20 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het redigeren en schrijven van teksten t.b.v. rapportage, jaarverslag én website (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Ordelijk, consciëntieus, accuraat
– In staat zelfstandig projectbeheersystemen te beheren
– Hands on mentaliteit, kunnen functioneren in een klein ambitieus team
– Financieel inzicht
– Goede beheersing van de Nederlandse taal, goede schrijfvaardigheid

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 28 uur uur, HBO, Noord-Brabant, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 december 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.