Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-21

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 58.000 in 2032. De groei gaat na 2023 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Het team Beleid Sociaal Domein
Onze organisatie bestaat uit ongeveer 500 medewerkers verdeeld over 35 teams in 4 domeinen. Naast het Maatschappelijk domein, Ruimtelijk domein en domein Bedrijfsvoering kom jij te werken in het Sociaal domein. Het Sociaal domein bestaat uit de drie uitvoerende teams: Inkomen en Participatie, Werk en Schuldhulpverlening en Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning. Hiernaast is er een Team Bedrijfsvoering Sociaal domein en dus het team Beleid Sociaal domein. Ieder team heeft zijn eigen manager en is met coördinatoren en teamleiders goed toegerust. Samen met de andere managers in het sociaal domein vorm je het Managementteam Sociaal domein.

Het team beleid bestaat uit zo’n 24 medewerkers en bestaat uit ervaren beleidsadviseurs en programma managers in combinatie met een groep adviseurs die zich volop aan het ontwikkelen zijn. De teamleden zijn onderverdeeld in clusters. Elk cluster vormt een groep beleidsadviseurs van wie de beleidsterreinen elkaar nauw raken. Het team is wendbaar, er zijn veel kansen en er is aandacht is voor leren en ontwikkelen.

Opdracht
Je stuurt een enthousiast team van beleidsadviseurs aan en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing op inhoudelijk en persoonlijk vlak. Je stuurt op hoofdlijnen en op duidelijkheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen jouw team. Dit is van belang omdat werkprocessen en opgaven steeds meer cluster overstijgend zijn en nauw samenhangen met andere disciplines binnen en buiten het sociaal domein.

In het managementteam sociaal domein ben je een belangrijke speler om gezamenlijk overwogen keuzes te maken en de goede dingen te blijven doen.

Je speelt een cruciale rol en draagt actief bij in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van ons beleid op het gebied van sociale opgaven. Onderwerpen als welzijn, armoede & schulden, preventie van 0-100 jaar, participatie & werk, wonen en zorg, en de ontwikkelingen in de jeugdzorg spreken je aan. Je werkt nauw samen met interne belanghebbenden, zoals de bestuurders en het managementteam, om de effectiviteit van het beleid te borgen en synergie te creëren.

Als manager heb je aandacht voor de organisatorische kant met betrekking tot de begrotingscyclus, personeel, informatie en monitoring. Je geeft hebt vertrouwen in de professionaliteit van de medewerkers en geeft hen ruimte, en waar nodig voer je de regie. Je bent toegankelijk en inspireert, je weet prioriteiten te stellen en keuzes te maken en kunt mensen meekrijgen. Ondanks de diverse samenstelling van het team, kun je inhoudelijk sparren over verschillende onderwerpen.

Je kunt je uitstekend bewegen in het krachtenveld ambtelijke organisatie, politiek en samenleving en volgt de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en je hebt affiniteit met de onderliggende beleidsterreinen. Je kunt goed omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en externe leveranciers en bent bestuurlijk sensitief. Daarnaast bewaar je de rust in onverwachte situaties, zowel richting bestuur als richting de medewerkers.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar binnen het sociaal domein;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als manager Beleid Sociaal Domein;
3. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
4. Maximaal uurtarief van €122,50 inclusief reiskosten en Fee Flextender/exclusief BTW;
5. Uiterlijk per 1 januari 2024 beschikbaar voor 36 uur per week gedurende de gehele looptijd van de opdracht.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als beleidsadviseur sociaal domein bij een gemeente (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in management- en coördinatietaken in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
8. Minimaal een afgeronde wo bachelor in de richting van Bestuurskunde (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van diverse stakeholders in acht worden genomen, benoem hiervan een voorbeeld in het cv (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

Toewijding
-Samenwerken;
-Politieke sensitiviteit;

Betrokkenheid
-Netwerken;
– Probleemanalyse;

Betrouwbaarheid
-Plannen en organiseren;
-Resultaatgerichtheid;

Deskundigheid
-Innoverend vermogen;
-Creativiteit;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie maximaal drie (3) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De maximaal (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 28 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 27 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 18 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 19 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 22 december 2023 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 4 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.