Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-02

Organisatie
De Vervoerregio Amsterdam leidt de mobiliteitsopgave in de drukste regio van ons land. Met veertien gemeenten zorgen we er samen voor dat zoveel mogelijk mensen op hun manier comfortabel, snel en duurzaam kunnen reizen. Als opdrachtgever, beleidsmaker en adviseur lopen we voorop in nieuwe ontwikkelingen voor hoogwaardige mobiliteit. Zo dragen we bij aan een bereikbare en vitale regio, nu en in de toekomst. Werken bij de Vervoerregio betekent hét verschil kunnen maken bij een expertorganisatie voor mobiliteits- en bereikbaarheidsopgaven. Bij alles wat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Wil jij graag werken bij een van de grootste opdrachtgevers voor openbaar vervoer in Nederland? Lees dan snel verder!

Opdracht
Het team financiën heeft de belangrijke taak om toe te zien dat de middelen van de organisatie (jaarlijks ruim 400 miljoen euro) juist en zorgvuldig worden besteedt, dat de organisatie haar doelen kan behalen en dat risico’s zijn beheerst. De opgave van de organisatie is de afgelopen jaren groter en complexer geworden waardoor het risicoprofiel is gegroeid. Om die reden is dit hét moment voor een optimalisatieslag op thema’s zoals het financieel beleid, de planning & control cyclus en het financieel beheer. Momenteel is de basis van de interne controle en financiële huishouding op orde. De laatste jaren heeft de Vervoerregio, mede in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording, actief gewerkt aan het verbeteren van de interne beheersing volgens het drielijnenmodel en er is een nieuw management control systeem geïmplementeerd. En we willen beter en meer! Als onze interim manager financiën kun je hier een belangrijke rol in spelen.

In de functie van interim manager financiën geef je inhoudelijke leiding aan het team financiën en je fungeert als (strategisch) adviseur aan directie en bestuur. Je coacht de medewerkers uit jouw team op hun werkzaamheden, gedrag en vaardigheden, je maakt resultaatgerichte afspraken, monitort hierop en je stuurt (waar nodig) bij. Daarnaast signaleer je relevante ontwikkelingen, vertaal je deze naar het team en verbeter je de processen binnen en tussen de afdelingen.

Als interim manager financiën ben je de stem van het financieel geweten en draag je zorg voor een gezonde financiële huishouding. Met de ontwikkeling van de Vervoerregio moeten ook projectbeheersing en risicomanagement worden doorontwikkeld. Zowel gevraagd als ongevraagd geef je advies ten aanzien van risico’s en kun je denken in scenario’s. Hierbij vind je een goede balans tussen vernieuwing, creativiteit en het werken conform wet- en regelgeving. Regelmatig heb je extern overleg met de CFO’s van de vervoerders en de financieel directeuren van de gemeenten en andere partners over wijzigingen in de samenwerking, nieuwe contracten en bijdragen. De governance en interne beheersing stem je af met de concerncontroller.

Tijdens de interim periode ligt de focus vooral op:

 • Het invullen van de openstaande vacatures in het team financiën;
 • Het zijn van een sparringpartner voor de medewerkers uit het team en daar waar nodig invulling geven aan het prioriteren van de werkzaamheden;
 • In het MT financieel belang inbrengen op de verschillende dossiers op basis van de expertise uit het team. Daarnaast breng je zelf de samenhang in de dossiers aan, zodanig dat zowel tactisch als strategisch financieel advies ingebracht kan worden in de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming op grote impactvolle dossiers;
 • Aansturing op de verbetering van de processen van de financiële administratie, projectadministratie en kostendeskundig advies, zodanig dat in deze interim periode één of twee verbeteringen gerealiseerd zijn.  

Het team financiën is een leuk en dynamisch team dat in totaal 16 medewerkers telt. Het team bestaat o.a. uit business-, financieel- en projectcontrollers, kostenadviseurs en financieel administrateurs. Een goede samenwerking en inhoudelijke betrokkenheid zijn kenmerkend voor het team financiën.

Daarnaast kom je te werken in een collegiaal managementteam dat de organisatie aanstuurt. Het managementteam bestaat uit 11 personen onder leiding van de Secretaris-Directeur.

Wat breng je mee? 
Om succesvol je werk te kunnen doen heb je minimaal 7 jaar werkervaring in een leidinggevende functie en heb je WO werk- en denkniveau. Daarbij heb je aantoonbare en ruime (meer dan 10 jaar) ervaring op het gebied van financiën in de publieke sector, waardoor je goed inzicht hebt in bestuurlijke, organisatorische en functionele verhoudingen. Daarnaast:

 • Heb je aantoonbare ervaring met het vormgeven van de financiële sturing van een organisatie als de Vervoerregio;
 • Ben je politiek en bestuurlijk sensitief en heb je ervaring met gemeenteraden, een audit- of rekeningcommissie en bestuurders;
 • Ben je sterk in het formuleren van de opdracht, stel je duidelijke kaders en doelen, stuur je vervolgens op het proces en waar nodig stel je dat bij om te komen tot het te behalen resultaat;
 • Heb je een coachende stijl van leidinggeven, waarmee je de collega’s helpt om zich verder te ontwikkelen en professionaliseren;
 • Heb je empathisch vermogen en je bent sterk in het verbinden van de diverse ontwikkelingen, vakgebieden, expertises en de collega’s binnen het team;
 • Ervaring met fiscaliteitbij overheidsorganisaties is een pre.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Je hebt een afgeronde WO opleiding;
2. Je hebt tenminste 7 jaar ervaring als manager op het gebied van financiën;
3. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met financiële sturing in een bestuurlijk sensitieve omgeving en ervaring met de gemeenteraden, audit-rekencommissie en bestuurders;
4. Het uurtarief bedraagt maximaal € 130,- excl. BTW en inclusief reis- en verblijfkosten.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring met financiële sturing op publiek financieel ervaring (40 punten);
6. Minimaal 7 jaar ervaring als leidinggevende van professionals (40 punten);
7. Aantoonbare kennis van en ervaring met fiscaliteit bij overheidsorganisaties (10 punten);
8. Aantoonbare ervaring met financiële processen en regelingen bij gemeenten, stadsregio of provincies (10 punten. 

Competenties

 • Politiek en bestuurlijk sensitief
 • Empathisch vermogen
 • Organisatiesensitief
 • Resultaatgericht
 • Analytisch

Functieschaal
Schaal 14.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (in afstemming)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 3 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 5 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.