Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-02

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl! Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze inwoners.

Als organisatie zijn we verantwoordelijk voor de opvang van Vluchtelingen (Oekraïne en CNO). Voor beide gemeenten hebben we ruim 600 opvangplekken.

Opdracht
Bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) zijn wij op zoek naar een ervaren (interim) manager of programmamanager Opvanglocaties Oekraïne en noodopvang Asielzoekers met ruime ervaring in een politiek/bestuurlijke.

Als verantwoordelijke voor meerdere opvanglocaties, momenteel 14, en meer dat 600 opvangplekken, ben je eindverantwoordelijk voor de aansturing. Het team heeft als belangrijkste taak het zorgen voor het welzijn van de vluchtelingen uit Oekraïne en de noodopvang asielzoekers die verblijven in de opvanglocaties. Als manager ben je verantwoordelijk voor de locaties, het aantal benodigde opvangplekken, de faciliteiten op de locaties en de totale bemensing (locatiemanagers, beveiliging, begeleiding, etc.). Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering van de opvanglocaties, inclusief financiële middelen en verantwoording (SISA). Tot slot neem je deel aan de bestuurlijke overleggen c.q. provinciale overleggen, waarin de opgave vastgesteld en gemonitord wordt.

Als manager ben je verantwoordelijk bij de volledige HR-cyclus voor het personeel van de opvanglocaties (locatiemanagers, ondersteuners locatiemanagement, projectleider). Dit omvat onder andere zorgen voor voldoende capaciteit, resultaatgerichte afspraken, werving en selectie, indiensttreding, contracten en voortgangsgesprekken. Bovendien bewaak je de verantwoordelijkheden en de gestelde kaders en leg je (overkoepelende) procedures vast.  Ook ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met Veiligheids-Regio Drenthe (VRD) op regionaal niveau. Dit omvat onder andere beschikbare capaciteit, voorbereiding van bestuurlijke overleggen en het in positie brengen van burgemeesters. Je maakt en bewaakt afspraken met aanverwante programma’s en projecten, en draagt zorg voor de prioritering en bewaking van de uitvoering en coördinatie binnen het crisisteam.

Ten slotte ontwikkel je als verantwoordelijke een relatienetwerk en bevorder je samenwerking met andere organisaties en partijen. Je bewaakt en beheert ook contracten en legt waar nodig nieuwe contracten vast. Kortom, als verantwoordelijke voor meerdere opvanglocaties ben je belast met de totale bedrijfsvoering, het personeelsbeheer, en het onderhouden van contacten met diverse partijen.

Jouw profiel
– Ruime ervaring als (interim) manager of programmamanager in een politiek/bestuurlijke en dynamische omgeving en in het sociaal domein;
– Ervaring met vergelijkbare processen, zoals het transformeren van de crisisorganisatie naar een beheersorganisatie is een pré;
– Positieve, resultaatgerichte leider met natuurlijk overwicht en ervaring in het leiden van complexe processen;
– Omgevingsbewust van deze opgave in de maatschappij;
– In staat om strategisch denken te combineren met een uitvoeringsgerichte aanpak;
– Flexibel in werktijden en beschikbaarheid.

Overige informatie
– Er wordt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd;
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
– Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken;
– Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor -niveau;
2. Minimaal 3 jaar ervaring als manager/afdelingshoofd bij een gemeentelijke organisatie inde afgelopen 5 jaren;
3. Uiterlijk beschikbaar per 15 mei 2023

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de aansturing van teams van minimaal 25 personen (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring en affiniteit met integraal werken, benaderen en het afwegen van verschillende belangen (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling en/of overheidsinstelling (20 punten);
7. Maximaal uurtarief van €120,- per uur exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee flextender (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je/ de door jouw aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Ondernemend/proactief;
– Doortastend;
– Omgevingsbewustzijn;
– Communicatief sterk;
– Dienstverlenende netwerker;
– Samenwerken;
– Relatiebeheer;
– Stressbestendig;
– Besluitvaardig;
– Creatief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt, in overleg met de programmamanager, naar eigen inzicht vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Overleg met gebruikers en huurders kunnen ook ’s avonds plaatsvinden.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 8 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 5 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 26 april 2023 9:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 27 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 03 mei 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 april 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.