Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-27

Organisatie
Bij De Binnenbaan geloven we in de waarde van werk. Wij geven onze kandidaten daarom het zelfvertrouwen en de vaardigheden voor een kansrijke (door)start. Daarbij is passie het sleutelwoord voor een duurzaam resultaat. Met de juiste ontwikkeling en matching streeft De Binnenbaan bij uitstek naar een duurzame plaatsing. Hierbij speelt de zogeheten ‘dubbele klantbenadering’ een belangrijke rol: het gaat om een ideale afstemming tussen het talent van de kandidaat en de behoefte van de werkgever.

Afdeling
WSP (werkgeversservicepunt)

Opdracht
Verantwoordelijk voor DBB brede doelstelling: 
– 250 mensen naar volledige uitstroom naar werk vanuit de uitkering;
– Acquisitie € 500k nieuwe omzet in 2024;
– Manager van de afdeling WSP.

Is integraal verantwoordelijk voor de rechtstreekse aansturing van het Trainingscentrum (valt onder de afdeling Ontwikkeling) en het WSP.

 • Opdrachtgever van de projecten:
  • Afslag WSP
  • Kinderopvang
  • Mede opdrachtgever Tingit.
  • SROI 2.0
 • Gesprekken met de gemeente over de uitvoering
  • Aansluiten bij het overleg mbt overlappende processen.
  • Kwartaal-overleggen (ambtelijk / bestuurlijk)
 • Budgetverantwoordelijkheid REI budget

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een uurtarief van maximaal €100,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- werkverkeer;
2. Beschikbaar per 4 december 2023, voor tenminste 32 uur per week;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring 5 jaar als (team)manager sociaal domein binnen een gemeentelijke organisatie;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring 5 jaar als projectleider sociaal domein;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
5. Afgeronde opleidingen/ cursussen op het gebied van projectmanagement én Integraal management (15 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring 8 jaar als (team)manager sociaal domein binnen een gemeentelijke organisatie (40 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een werkgeversservicepunt (25 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen het sociaal domein waarbij commerciële doelstellingen behaald worden, benoem dit in het cv (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je bent een natuurlijk leidinggevende;
– Je hebt probleemoplossend vermogen;
– Je bent innoverend en hebt een duidelijke visie;
– Je bent analytisch en hebt lef om buiten de gebaande paden te denken en te handelen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De 3 kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de vijf geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

13 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.