Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-11

Organisatie
Gemeente Edam-Volendam
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat onze gemeente uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig.

Opdracht
Als marketing & PR professional voor cultuur in de gemeente Edam-Volendam ondersteun je de cultuur coördinator bij projecten en activiteiten op het gebied van publiciteit en marketing. Je ontwikkelt een communicatie strategie, waarbij je een brede mix van communicatiemiddelen inzet. Je maakt gebruik van o.a. websites, nieuwsbrieven,  advertising, buitenreclames en social media, aangevuld met free publicity.

Je kijkt naar mogelijkheden op welke manier zichtbaarheid gecreëerd kan worden binnen de gemeente  en geeft hier adviezen over. Het is belangrijk om goede contacten te onderhouden met de pers, partners en het culturele veld.  De focus ligt op het zichtbaar en vindbaar maken van het culturele aanbod in onze gemeente.

De werkzaamheden binnen deze opdracht zijn:

 • Ondersteunen en advisering van de cultuur coördinator bij projecten en activiteiten op het gebied van publiciteit en
 • Maken van een budgetplanning PR- en communicatie-uitingen.
 • Bedenken en uitvoeren van marketing- en communicatieplannen.
 • Creëren van boeiende content voor verschillende kanalen (online en offline), waaronder:
  • Opzetten van contentplanning en beheren van contentkalender;
  • Contentcreatie: tekst en beeld;
  • Beheer van de socialmediakanalen;
  • Ontwikkelen en realiseren van promotiemateriaal, i.s.m. partners;
  • Genereren van free publicity, lokaal en regionaal.
 • Beheren van de website (cultuuredamvolendam.nl), sociale media en andere communicatieplatforms en projectmatige websites.
 • Ondersteunen bij marketingcampagnes en evenementen.
 • Onderhouden van relaties met stakeholders. Denk hierbij aan het onderhouden van contact met pers, partners en het culturele veld.
 • Analyseren van de resultaten en bijhouden van het PR archief.

Vereisten / knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van communicatie of marketing;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als marketing / communicatiespecialist;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2024;
4. Uurtarief maximaal €57,25 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk.

Gunningscriteria
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van contentcreatie, voor zowel offline als online media (30 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van PR of communicatie binnen een gemeentelijke instelling (40 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van teams / leidinggeven (20 punten);
8. Aantoonbaar afgeronde cursus/opleiding op het gebied van leidinggeven (5 punten);
9. Een aantoonbaar netwerk binnen het culturele veld (5 punten).

Competenties:
– Je bent in staat mee te denken met culturele projecten ter ondersteuning van de cultuurcoördinator en de planvorming;
– Sociaal sterk in het onderhouden van contact met pers, zowel regionaal als lokaal.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op 2 dagdelen binnen de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – VR.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 15 december 2023 09:00 en 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 14 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 8 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 11 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 12 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.