Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-05

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Purmerend groeit als stad, mede door de fusie met Beemster, maar ook door de bouw van 10.000 woningen. De behoefte van de bewoners en bezoekers van de stad verandert als gevolg van allerlei ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld online winkelen, behoefte aan meer groen en ontspanning en nieuwe ontwikkelingen door corona. Deze ontwikkelingen zorgen voor de urgentie om de binnenstad van de toekomst neer te zetten. Het is belangrijk om in te spelen op de groei van de stad en de behoeftes van inwoners, bezoekers, vastgoedeigenaren, jongeren, instellingen en (nieuwe) ondernemers om de binnenstad aan te laten sluiten bij deze tijd.

We vinden het belangrijk dat de binnenstad van Purmerend voor iedereen een fijne plek is en in de toekomst dat ook blijft. Daarom zijn we in 2021 gestart met het programma Binnenstad. Het programma Binnenstad heeft de ambitie om van de binnenstad een aantrekkelijk en veelzijdig winkelgebied te maken. Het creëren van diverse sfeergebieden, ieder met een eigen onderscheidend aanbod, helpt om de binnenstad van Purmerend aantrekkelijker en levendiger te maken. Om ervoor te zorgen dat nieuwe concepten in het juiste gebied landen zijn we op zoek naar een matchmaker Binnenstad Purmerend.

Opdracht
De matchmaker brengt aanbod van pandeigenaren en de vraag van huurders naar bedrijfspanden bij elkaar. De matchmaker gaat succesvolle winkelconcepten en (nieuwe) retailers benaderen en koppelen aan de juiste plek in de binnenstad. Ook tijdelijke pop-up concepten worden hierin meegenomen. Het is de bedoeling dat de nieuwe concepten aansluiten bij het onderscheidend vermogen van de binnenstad Purmerend, een welkome aanvulling zijn voor de binnenstad en passen bij het verhaal van de binnenstad.

De matchmaker doet dit in overleg met besturen van de BIZ Binnenstad Purmerend, BIZ Koemarkt, BIZ bestuur in oprichting commercieel vastgoed Binnenstad.

De matchmaker werkt in opdracht van de gemeente maar in nauwe samenwerking samen met bestuur BIZ binnenstad commercieel vastgoed i.o. De matchmaker maakt maandelijks een voortgangsrapportage en heeft maandelijks een voortgangsgesprek.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in de rol van Matchmaker/Vastgoedcoördinator/Acquisiteur;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau. 

Gunningscriteria
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in de rol van Matchmaker/Vastgoedcoördinator/Acquisiteur in binnensteden en/of gebieden (25 punten);
4. Aantoonbare ervaring bij, of een professionele relatie met diverse Retail- en Horecaketens (25 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar bij een 90.000+ gemeente (25 punten);
6. Schrijf tenminste 1 project uit op een aparte pagina in het cv. waarbij de belangen van de diverse branches geborgd moesten worden in samenhang met de belangen van de samenwerkende partijen (15 punten);
7. Een maximaal uurtarief van €110- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee
Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Verbinder;
 • Consciëntieuze houding;
 • Draagvlak creëren/stakeholdermanagement;
 • Energie, doorzettingsvermogen, overtuigingskracht;
 • Empathisch vermogen;
 • Gespreksvaardigheid;
 • Initiatiefrijk, ondernemerschap, commercialiteit;
 • Netwerkvaardigheid;
 • Zelfstandigheid;
 • Visionair (inspelen op trends en ontwikkelingen).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek met de gemeente wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: dinsdag, woensdag of donderdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 9 maart 2023 en vrijdag 10 maart 2023 tussen 09.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 7 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 1 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 2 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 6 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.