Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-07

Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Over de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ)
Werken voor WIJZ is werken aan het vangnet voor mensen die in kwetsbare omstandigheden terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld inwoners die ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen, inwoners met schulden of inkomensproblemen, ouderen met zorgproblematiek en kinderen in nood. Je onderhoudt nauw contact met externe partijen, zoals zorgaanbieders en scholen. Dit is de afdeling waar je écht verschil kunt maken voor mensen die het alleen even niet redden.

Opdracht

 • Het verzorgen van het digitale berichtenverkeer voor de uitvoering van de Jeugdwet (zoals verzoeken om toekenning (VOT’s), verzoeken om wijziging (VOW’s), stopberichten);
 • Het verwerken van maatwerkvoorzieningen en beschikkingen van de Jeugdwet in de daarvoor bestemde systemen (Suite4Jeugdzorg, Zorgned);
 • Het versturen van ondersteuningsplannen en beschikkingen naar ouders en zorgaanbieders;
 • Het signaleren van knelpunten op proces- en casusniveau en het aandragen van verbeterpunten;
 • Het beantwoorden van telefonische vragen en email berichten van jeugdconsulenten en zorgleveranciers;
 • Het verwerken van mutaties in het administratief systeem (Suite4Jeugdzorg en Zorgned);

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde administratieve opleiding op minimaal MBO 4 niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar bij een gemeentelijke organisatie;
3. Aantoonbare werkervaring met Suite voor Sociaal Domein en Berichtenverkeer (noem waar dit is opgedaan in het cv);
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als administratief medewerker bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Suite4Jeugdzorg en Zorgned (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het verzorgen van digitaal berichtenverkeer voor de uitvoering van de Jeugdweg (zoals verzoeken om toekennig (VOT’s), verzoeken wij wijziging (VOW’s) en stopberichten) (30 punten); 
8. Beschikbaar om op dinsdag op locatie in Leidschendam te werken (20 punten).

Competenties

Je hebt oog voor detail, je bent collegiaal en klantvriendelijk. Je hebt affiniteit met administratieve processen en geautomatiseerde gegevensverwerking. 

 • Kwaliteitsgericht;
 • Nauwkeurigheid;
 • Integriteit;
 • Verantwoordelijkheid;

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 6.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.