Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-07

Organisatie
Midden-Delfland is een gemeente met een uniek landschap, een rijke historie en een vitale economie. De organisatie telt ongeveer 160 medewerkers. Die werken bij de afdelingen Bedrijfsvoering, Beheer Openbare Ruimte, Samenleving en Dienstverlening en Landschap, Wonen & Economie. We hebben een informele organisatiecultuur en korte lijnen.

Opdracht
Als medewerker applicatiebeheer/informatievoorziening pak je werkzaamheden op die betrekking hebben op applicatiebeheer Suite4Sociaal domein. Je helpt de administratief medewerkers WMO/Jeugd/W&I met het beantwoorden van vragen met betrekking tot de Suite4Sociaal domein. Je pakt calls op en handelt calamiteiten af. Je helpt medewerkers de vraagstukken uit het berichtenverkeer op te lossen. Je verzorgt de communicatie met betrekking tot releases die plaatsvinden binnen de landelijke standaarden (WMO/Jeugdwet). Je ondersteunt de medewerker applicatiebeheer met voorkomende werkzaamheden ten bate van dataverzameling.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
2. Een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van ICT/Technologie (25 punten);
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met applicatiebeheer/test engineer voor Suite4sociaal domein en/of Suite4Care (Centric) (40 punten);
4. Een afgeronde cursus Applicatiebeheer Suites4Sociale Domein (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met datamigratie (10 punten).

Competenties

  • je bent open, gedreven, collegiaal en houdt van een uitdaging.
  • Je hebt een sterke affiniteit met applicaties binnen het sociaal domein.
  • je werkt nauwkeurig en accuraat.
  • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
  • Je bent pro-actief en doortastend en zoekt uit jezelf de verbinding met jouw collega’s.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.