Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-09

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend.

Opdracht
Als medewerker ARBO & Interne Veiligheid weet je van aanpakken, je bent gericht op samenwerking en kan goed functioneren in een team. Je bent politiek sensitief en kan goed omgaan met alle niveaus binnen de gemeentelijke organisatie. Je hebt een klantvriendelijke en dienstverlenende instelling, kan snel schakelen en je kijkt verder dan je eigen vakgebied. Je bent analytisch ingesteld, je kunt helder formuleren en weet duidelijk de mogelijkheden en onmogelijkheden over te brengen.

Je werkt resultaatgericht en neemt indien nodig besluiten. Ook onder druk ben je in staat effectief te blijven functioneren en je weet in een dynamische omgeving het overzicht te behouden.

Door de pandemie is in de afgelopen jaren een aantal werkzaamheden blijven liggen. In de komende tijd moet de basis weer op orde gemaakt worden en de voorbereidingen getroffen worden voor de overdracht naar een andere plek in de organisatie. Tot de taken behoren:

 • Uitwerken van de concept-RI&E tot een uitvoeringsplan
 • advisering over vraagstukken in relatie tot de ARBO en interne veiligheid.
 • bestuurlijke advisering van een interne visie op interne veiligheid.
 • coördinatie van BHV, Gemeentelijke Incidenten Registratie, Agressie Interventie Team en EHBO.
 • coördinatie van een periodiek overleg in relatie tot interne veiligheid en de RI&E.
 • actualiseren ontruimingsplan
 • bijdragen aan het overdragen en inbedden van arbo/interne veiligheid in de organisatie en medewerkers en coachen in het toepassen van protocollen.
 • wettelijke rol van preventiemedewerker

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau op het gebied van Veiligheid;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied interne veiligheid bij een gemeentelijke instelling;
3. Beschikbaar per uiterlijk 20 maart 2023, voor ten minste 8 uur per week;
4. Maximaal uurtarief van € 85,- exclusief btw, inclusief Fee Flextender/ reiskosten woon- en werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 met de thema’s ARBO en RI&E binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van crisisbeheersing (30 punten);
7. Aantoonbaar de wettelijke rol van preventiemedewerker uitgevoerd in de afgelopen 3 jaar (25 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met strategische advisering aan bestuur, college of directie (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–      je bent collegiaal en enthousiast en je hebt een klant- en servicegerichte instelling;
–      je werkt efficiënt;
–      je bent tactvol, assertief en je bent representatief;
–      je bent flexibel inzetbaar;
–      je bezit goede contactuele eigenschappen;
–      je hebt kennis van en ervaring in het adviseren van het bestuur/burgemeester

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie Vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf 5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 14 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 8 maart 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 9 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 10 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.