Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-08-29

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team Publiekszaken
Het team Publiekszaken bestaat uit 40 medewerkers verdeeld over burgerzaken, het klantcontactcentrum en receptie. We verwachten best veel van je, maar dat doe je uiteraard niet alleen! Je komt te werken in een leuk en gedreven team. Samen met je collega’s werken we aan de doorontwikkeling van onze dienstverlening waarbij verbinding maken en vertrekken vanuit de ander altijd centraal staat.

Opdracht
Voor deze functie zoeken wij iemand met al ervaring met de werkzaamheden die verbonden zijn aan backoffice burgerzaken. Het betreft o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Verwerken van persoonsgegevens; registreren en muteren in de BRP;
  • Behandelen van aanvragen huwelijk, partnerschap en omzetting;
  • Opmaken van overlijdensakten, erkenningen, geboorten en het verwerken van echtscheidingen;
  • Adresonderzoeken behandelen;
  • Verzoeken optie en naturalisatie.

Je hebt een open en servicegerichte houding en kunt je goed verplaatsen in inwoners en hun diverse achtergronden. Je bent stressbestendig, oplossingsgericht en digitaal vaardig. Je werkt zorgvuldig en spreekt en schrijft correct Nederlands. Je communiceert moeiteloos met klanten en hebt uitstekende sociale vaardigheden. Je bent een teamspeler, maar je hebt tegelijkertijd een zelfstandige werkhouding. Je bent flexibel inzetbaar, waarbij werken op dinsdagavond voor jou geen probleem is.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Kandidaat is in het bezit van een diploma BOBZ of BABZ;
2. Aantoonbare werkervaring als Backoffice medewerker Burgerzaken bij een gemeentelijke organisatie;
3. Aantoonbare werkervaring met verwerken van persoonsgegevens (registreren en muteren in BRP), opmaken (buitenlandse) aktes, adresonderzoeken en het behandelen van aanvragen huwelijk, partnerschap en omzetting;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Backoffice medewerker Burgerzaken bij een gemeentelijke organisatie (35 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met verwerken van persoonsgegevens (registreren en muteren in BRP), opmaken (buitenlandse) aktes, adresonderzoeken en het behandelen van aanvragen huwelijk, partnerschap en omzetting (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Key2Burgerzaken (15 punten);
7. Beschikbaar per uiterlijk 11 september 2023, voor tenminste 24 uur per week (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Flexibel;
Nauwkeurig;
Samenwerken;
Kwaliteitsgerichtheid;
Resultaatgerichtheid.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.
Is hybride werken mogelijk: ja.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 4 september 2023, tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 1 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 25 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 28 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot en met woensdag 30 augustus 2023 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 32 uur uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.