Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-08

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Opdracht

 • Zorgdragen voor het hele boeteproces in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Awb: van het uitvoeren van het boeteonderzoek tot het nemen van een beslissing over het opleggen van de boete en het vastleggen hiervan in een besluit.
 • Onderzoeken, rapporteren en adviseren over te nemen terugvordering- en verhaalsbesluiten.
 • Het volgen van de voortgang van incassotrajecten en het opstellen van beschikkingen.
 • Onderhouden van contacten met klanten, bewindvoerder, schuldhulpverlenende instanties en deurwaarder en beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken en treffen van betalingsregelingen. Daarnaast onderhoud je het contact met het LBIO over gecedeerde alimentatierechten.
 • Berekenen van de beslagvrije voet en de draagkracht en beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken.
 • Het opstellen van dwangbevelen.
 • Verantwoordelijk voor het volledig afhandelen van het verhaal in gerechtelijke procedures. Het terugvorderen van te veel ontvangen uitkeringen, stelt de aflossingscapaciteit vast en incasseert de opgelegde verhaalbijdrage. Je monitort  het ontvangen van de opgelegde terugvorderingen. Je legt, indien noodzakelijk , beslag en je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van beslagleggingen. Het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken.
 • Het nakijken van de signalen van het Inlichtingenbureau.

De sociaal recherche is uitbesteed.
Je zal zelfstandig werken als medewerker boete, terugvordering en verhaal gezien er geen andere collega is binnen onze gemeente die deze werkzaamheden uitvoert. Je werkt samen met onze 3 inkomensconsulenten  en medewerkers uitkeringsadministratie.  

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring op het gebied van boete, terugvordering en verhaal Participatiewet;
2. Uurtarief maximaal € 65,00 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon werkverkeer en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het boete proces, verhaal en terugvordering in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Awb in de afgelopen 5 jaar (40 punten)
4. Aantoonbare werkervaring in het zelfstandig uitvoeren van het gehele proces van onderzoek tot opstellen van beschikkingen boete, terugvordering en verhaal (20 punten)
5. Aantoonbare kennis van de applicatie Suwinet en CSAM CiVision (20 punten)
6. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023 voor 18 uur per week (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent sociaal vaardig;
 • Je bent kantgericht;
 • Je beschikt over uitstekende mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je bent administratief sterk in zowel je werkplanning als dossier;
 • Je bent integer;
 • Je bent goed met cijfers.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg maar wel zoveel mogelijk op kantoor in Volendam.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg met de kandidaten gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 6 maart 2023, 09:00 uur . De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 7 maart 2023   gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 9 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.