Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-18

Organisatie
De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl en www.wijkbijduurstede.nl

Opdracht
Als medewerker van de bouwbalie ben jij het eerste aanspreekpunt voor inwoners en andere initiatiefnemers (zoals architecten, bedrijven etc.) op het gebied van regels binnen de fysieke leefomgeving (bestemmingsplannen, vergunningvrij bouwen uit Bijlage II van het Bor en het 2.12 beleid). Veel inwoners en andere initiatiefnemers komen met plannen en vragen bij de bouwbalie. Aan jou de taak om hen te helpen met het wegwijs worden in de verschillende regelgeving waar men mee te maken kan krijgen. Denk hierbij aan vragen over (ver)bouwen, bestemmingsplannen, splitsen van woningen en het beleid planologische afwijkingen (2.12 beleid). Naast het uitleggen van regelgeving denk je ook mee in mogelijkheden. Denk hierbij aan; welke route moet er doorlopen worden om het initiatief te verwezenlijken, welke aanpassingen zijn er nodig om een bouwplan passend te maken of via de vergunningvrije weg te kunnen realiseren. Verder weet je invulling te geven aan mogelijke afwijkingen (2.12 beleid) en stel je zo nodig een memo op die vervolgens in het wekelijkse afstemmingsoverleg zal worden besproken. Vragen die niet binnen het spreekuur te beantwoorden zijn zet je uit binnen de organisatie en zullen vervolgens op een later tijdstip worden teruggekoppeld. Van ieder gesprek maak je een kort verslag met de belangrijkste punten/uitkomsten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde mbo 4 opleiding in juridische richting;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als medewerker bouwbalie of vergelijkbare front office informatieloketten;
3. De kandidaat is beschikbaar per 1 mei 2023 voor 8 uur op de woensdagen;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als medewerker bouwbalie bij een gemeente (45 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met advisering op relevante wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsvergunningen (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het toetsen van Bouwplannen (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met  het opstellen van verslagen naar aanleiding van gesprekken (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je staat stevig in je schoenen, bent duidelijk en respectvol naar inwoners.
  • Je kan regels en voorschriften helder en begrijpelijk uitleggen.
  • Je kan zelfstandig en planmatig werken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:
In elk geval beschikbaar op woensdagen. Onze bouwbalie is elke woensdag open voor inwoners.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 21 april 2023 van 10.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 20 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 17 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 18 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 19 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

8 uur uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 oktober 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.