Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl en www.wijkbijduurstede.nl

Opdracht

 • Je houdt toezicht op de naleving van omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruiken.
 • Je houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving (Wro, WABO, Bouwbesluit).
 • Je maakt inspectierapporten na bezoek aan een locatie. Bijvoorbeeld na een controle i.v.m. illegale bouwactiviteiten.
 • Je voert hercontroles uit om te kijken of de geëiste voorzieningen en maatregelen zijn uitgevoerd en/of worden nageleefd.
 • Je geeft bij geconstateerde overtredingen aanwijzingen of legt werkzaamheden stil (opleggen bouwstop).
 • Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden en tijdig en zorgvuldig afhandelen van je eigen werkvoorraad.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal MBO 4 niveau in de richting van Bouwkunde;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met toezicht en handhaving op het gebied van Bouw.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Toezichthouder Bouw bij een gemeentelijke organisatie (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met de Wro, Wabo en Bouwbesluit (30 punten);
5. Een afgeronde opleiding ABW 1 en ABW 2 (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je treedt doelgericht en daadkrachtig op, zeker bij de uitvoering van (spoedeisende) bestuursdwang.
 • Je staat stevig in je schoenen, bent duidelijk en respectvol naar inwoners.
 • Je kan regels en voorschriften helder en begrijpelijk uitleggen.
 • Je kan zelfstandig en planmatig werken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.