Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-07

Organisatie
Gemeente De Ronde Venen werkt continu aan een klantgerichte en flexibele organisatie. In onze organisatie is er ruimte om jouw professionaliteit te laten zien. Het team Burgerzaken bestaat uit 12 collega’s, die samen met de collega’s van het KCC een team vormen. Dit team zorgt voor de dagelijkse contacten met de inwoners. Samen met 12 collega’s ben je verantwoordelijk voor de werkzaamheden van het team burgerzaken.

Een belangrijk uitgangspunt voor het team Burgerzaken is het klantgericht denken. De dienstverleningsbehoefte van inwoners, bedrijven en instellingen staat centraal. En het is de ambitie om zo goed mogelijk aan deze behoefte te voldoen. Onder zo goed mogelijk verstaan wij:

 • Kwaliteit: de vragen en aanvragen deskundig afhandelen, dienstverlening van goede kwaliteit.
 • Service: een hoog serviceniveau en een toegankelijke overheid.
 • Snelheid: de vraag wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld en de klant krijgt een goed inzicht.

Opdracht
Als baliemedewerker burgerzaken in de gemeente De Ronde Venen werk je aan de Frontoffice.
Taken zijn o.a.:

 • Aanvragen/uitgifte van reisdocumenten en rijbewijzen en overige baliewerkzaamheden
 • Verstrekken van uittreksels BRP
 • Verwerken van verhuizingen
 • Aan de balie geef je informatie en advies aan onze klanten
 • Je beoordeelt alle gegevens op juistheid, volledigheid en eventuele document of identiteitsfraude

Vereisten / knock-outcriteria
1.Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
2. Aantoonbare werkervaring als Baliemedewerker Burgerzaken;
3. Aantoonbare kennis van iBurgerzaken;
4. Het werken zal op locatie Mijdrecht plaatsvinden.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met iBurgerzaken (50 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Baliemedewerker Burgerzaken (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Dienstverlenend handelen;
 • Resultaatgericht handelen;
 • Verantwoordelijkheid nemen/ eigenaarschap nemen;
 • Inlevingsvermogen;
 • Oplossingsgericht;
 • Zorgvuldig.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 10 maart 2023 tussen 09.00 uur en 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 9 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 7 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 8 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

0-36 uur, 12 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.