Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-21

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Team Zorg is een van de uitvoerende teams binnen de afdeling Sociaal Domein. Binnen één van de 3 units die onder het team Zorg vallen worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Opdracht
Samen met andere collega’s ben je verantwoordelijk voor het daklozeninformatiepunt.
De werkzaamheden bestaan uit: 
–          Informatie en advies geven. Doorverwijzen naar andere disciplines binnen het Sociaal Domein;
–          Registreren en verwijzen naar de daklozenopvang in Den Haag (als dat nodig is);
–          Helpen met praktische zaken, bijvoorbeeld inschrijven bij Woonnet;  
–          Verwijzen naar de juiste hulporganisaties;
–          Helpen met het aanvragen van een briefadres;
–          Beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een briefadres van de gemeente;
–          Deelname aan casuistiekoverleg met het daklozenloket van de Gemeente Den Haag

Voor deze functie is het van belang dat je goede gesprekvaardigheid bezit een goede kennis hebt van het sociaal domein, voorliggende voorzieningen en de participatiewet. Je dient in staat te zijn brede informatie uit te vragen bij de burger.

Binnen je rol krijg je te maken met (bijzondere) casussen vanuit het Daklozeninformatiepunt. Je krijgt hierbij veelvuldig te maken met burgers, die in een moeilijke of uitzichtloze situatie verkeren. Hierbij fungeer je als eerste aanspreekpunt voor burgers, collega’s en externe partijen. Je bent verantwoordelijke voor de uitvoering en de integrale aanpak van deze casussen.

Je bent een allround inkomensregisseur met een verbindende rol naar de overige delen van het sociaal domein. We stimuleren je om mee te denken over manieren om onze doelen, het leveren van maatwerk, werken vanuit de bedoeling, concreet vorm te geven. Jij bent tegelijk empathisch én zakelijk en kunt je op details richten zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. Je reflecteert op je eigen handelen en kunt dat ‘vertalen’ naar onze bredere gemeentelijke praktijk van inkomen en participatie. Daarmee lever je, behalve essentiële hulp aan je klanten, ook een bijdrage aan onze ambitie om rechtmatig én doelmatig te werken volgens ‘de bedoeling’.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.)
2. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van Sociaal Juridische Dienstverlening, Maatschappelijk Werk of Social Work;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met klantencontact (gespreksvoering) binnen het Sociaal Domein;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender
4. Aantoonbare werkervaring met de doelgroep daklozen/dreigend dakloos (25 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met de uitvoering van de participatiewet (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met huisvestingsproblematiek (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als allround inkomensregisseur (10 punten);
8. Maximaal uurtarief van €75,- exclusief btw en inclusief fee Flextender en reiskosten woon-/ werkverkeer (15 punten).

Competenties
– administratief vaardig;
– communicatief vaardig;
– stressbestendig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 09 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.