Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2023-12-14

Organisatie
Werken in Westland betekent werken in het dichtst bebouwde gebied van Nederland met een enorme dynamiek. Zowel de tuinbouw als de daaraan gekoppelde agro-logistieke bedrijvigheid spelen voortdurend in op de veranderingen in de wereld en op lokaal niveau. De gemeente Westland biedt hiermee een buitengewoon interessant werkgebied, met dito maatschappelijke vraagstukken. Hoe hou je dit gebied leefbaar? Hoe zorg je ervoor dat het goed wonen en toeven is en faciliteer je de bedrijvigheid met de vele verkeersbewegingen en ruimteclaims? Hoe faciliteer je de samenleving in de woonkernen en koester je de sociale samenhang die hier van oudsher aanwezig is? Hoe faciliteer je de toenemende vraag naar woonruimte al dan niet voor specifieke doelgroepen en zorg je ervoor dat de ouderen en kwetsbaren de zorg en faciliteiten krijgen die ze nodig hebben? Hoe geven we vorm aan de digitale transformatie?

Team Frontoffice Burgerzaken
Het team Frontoffice Burgerzaken (FOB) vervult alle taken op het gebied van de Basisregistratie Personen, naturalisatie, verkiezingen en producten en diensten van de burgerlijke stand. Inwoners kunnen bij ons terecht voor diverse producten en diensten, zoals: paspoorten, uittreksels uit het geboorteregister, rijbewijzen, huwelijksaktes en geboorteaangiften. Ook zijn wij een RNI gemeente.

Opdracht
Je bent het visitekaartje van de gemeente. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de burger en je geeft hen een welkom gevoel. Je adviseert en informeert de burgers bij het aanvragen van documenten, zoals paspoorten en rijbewijzen en je draagt zorg voor de verwerking ervan. Ben jij ook RNI gecertificeerd? Dan verzorg je de inschrijfmomenten op het RNI loket voor de arbeidsmigranten. Ben je dienstverlenend en flexibel inzetbaar (ook in de avonden)?  Dan pas je goed bij ons.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 59,75 (schaal 7) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW.
2. Minimaal een afgeronde MBO 3 of 4  diploma of een afgeronde BOBZ of BABZ;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als baliemedewerker Burgerzaken;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal een 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als medewerker Burgerzaken (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de veelvoorkomende producten zoals reisdocumenten, rijbewijzen en verhuizingen en ervaring met aanvragen vluchtelingen/vreemdelingen paspoort (25 punten);
6. Aantoonbare kennis en werkervaring met applicaties voor Burgerzaken, bij voorkeur met Centric (15 punten);
7. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij de opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur) (10 punten);
8. Flexibel inzetbaar overdag en ook voor de avondopenstelling (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent flexibel;
  • Mondeling en schriftelijk vaardig;
  • Stressbestendig;
  • Je kunt goed luisteren;
  • Je bent in staat snel tot de kern van de zaak te komen. Klantgericht en accuraat zijn voor jou vanzelfsprekende eigenschappen.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.