Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-06-21

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Taakveld
Het taakveld Belastingen is verantwoordelijk voor de heffing- en invordering van de gemeentelijke belastingen, de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken, de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften en de uitvoering van de basisregistraties WOZ, BGT, BAG en BRO.

Opdracht
Als medewerker gegevensbeheer BGT ben je verantwoordelijk voor het gegevensbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in de gemeente Westland. Je werkt nauw samen met de beheerders van de basisregistraties BAG en WOZ en de beheerders openbare ruimte Areaalbeheer van de cluster Ruimte (BOR) met het primaire doel het verhogen van de datakwaliteit van de basisregistraties. Je voert hiervoor met behulp van de BGT-applicatie kaartvervaardiging en tekenwerkzaamheden uit. Daarnaast verwerk je mutatiemetingen (revisies BOR) in de basiskaarten van de gemeente Westland en verwerk je mutaties op onze eigen Eye Base stereokarteringsstation. Tevens werk je mee aan de implementatie van nieuwe ontwikkelingen en verbetering van processen

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 74,95 (schaal 9) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW.
2. Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting geodesie, geo-informatica of civiele techniek. (10 punten);
4. Aantoonbare werkervaring op het gebied van het stelsel van basisregistraties, landmeetkunde (15 punten);
    a. 2 jaar of meer werkervaring (15 punten);
    b. 1 tot 2 jaar werkervaring (10 punten)
    c. minder dan 1 jaar werkervaring (5 punten);
    d. Geen werkervaring (0 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van het stelsel van basisregistraties en landmeetkunde (30 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met het objectenhandboek BGT/IMGeo (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met BGT datamodel (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de BGT beheerapplicaties C-Sam (The People Group) Microstation Bentley Map en Q-Gis. (15 punten);
    a. Aantoonbare werkervaring met alle applicaties (15 punten);
    b. Aantoonbare werkervaring met 2 applicaties (10 punten);
    c. Aantoonbare werkervaring met 1 applicatie (5 punten);
    d. Geen aantoonbare werkervaring met de gevraagde applicaties (0 punten).

Competentie

  • Je bent resultaatgericht en je hebt een klant- en kwaliteitsgerichte houding;
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je kunt procesmatig werken;
  • Je kan zelfstandig werken, maar je bent daarnaast een teamspeler die stevig in zijn schoen staat en een sterke wil heeft om te leren.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.