Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-13

Organisatie
De gemeente Wijdemeren is schitterend! Een uniek stukje Nederland in Gooi & Vecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen te midden van de prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon van de Oostelijke Vechtplassen. De gemeente Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Loosdrecht,  ’s-Graveland en Nederhorst den Berg.

De directie houdt zijn focus op strategische projecten en zorgt voor de nodige verbinding tussen de teams. We staan aan het begin van de inbedding van onze nieuwe organisatiestructuur wat gevolgd wordt door een organisatieontwikkelingstraject. De organisatie is voorlopig ingedeeld in drie afdelingen, te weten Inwoners, Omgeving en Bedrijfsvoering. In de afdeling Omgeving zijn diverse teams gepositioneerd, waaronder het team Vastgoed en Facilitair. Binnen de gemeente Wijdemeren is het team vastgoed en facilitair verantwoordelijk voor alle maatschappelijke gebouwen en alle gronden, het gemeentehuis en de gemeentewerf. Voor zowel de harde als de zachte kant.

Opdracht
Als accountmanager grondzaken ben je onderdeel van Team Vastgoed & Facilitair. Jij neemt deel aan  gebieds- en vastgoedontwikkeling projecten bij de gemeente. Jouw werk is een combinatie van publiek- en privaatrecht, waardoor het belangrijk is dat je goed zicht hebt op wat privaatrechtelijk mogelijk is en wat er publiekrechtelijk is toegestaan. Zo ben je een sterke gesprekspartner voor projectleiders, woningbouwcorporaties, planeconomen en ondernemers.

Daarnaast

 • adviseer je bij ruimtelijke initiatieven en projecten over kosten, gronduitgifte, grondbeheer en -verwerving;
 • adviseer je zowel de interne organisatie (ambtelijk) als het college en de gemeenteraad (bestuurlijk) op het gebied van vastgoed, grondzaken en privaatrecht;
 • stel je intentie, anterieure- en koopovereenkomsten voor grondverwerving, – uitgifte en gebiedsontwikkeling op;
 • adviseer je bij diverse grondzaken gerelateerde projecten, zoals Snippergroenprojecten;
 • leid je onderhandelingen met projectmanagers, woningbouw corporaties en ondernemers in goede banen;
 • adviseer je planeconomen en projectleiders op het vlak van gebiedsontwikkeling;
 • verwerf of verkoop je onroerende zaken in het kader van planexploitaties of de betreffende strategische aankopen;
 • bepaal je bij verkoop de verkoopstrategie, waarbij uitgangspunt is dat openbaar en transparant wordt verkocht, en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Goede onderhandelingsvaardigheden zijn hiervoor zeer belangrijk;
 • stel je de daarbij behorende overeenkomsten en (college-/raads) voorstellen op;
 • formuleer je de opdrachten aan andere afdelingen (zoals bodemonderzoeken en tekenopdrachten) en aan externe partijen (bijvoorbeeld taxaties);
 • beoordeel je de offertes en begeleid je de afhandeling.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke (benoem 2 voorbeelden op een aparte pagina in het cv);
3. Aantoonbare kennis en werkervaring met de Wet Ruimtelijke Ordening, Wvg én onteigeningswet (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Detavast constructie: kandidaat is eventueel bereidt om bij wederzijdse interesse na 12 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur). Licht dit toe in een motivatie op een aparte pagina in het cv.;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van Vastgoed of Makelaardij (40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als medewerker Vastgoed en/of Grondzaken binnen een gemeente (20 punten);            
7. Aantoonbare werkervaring met de gevolgen van het DIDAM arrest (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met contractmanagement (10 punten);
9. Een korte motivatie vanuit de kandidaat toegeschreven op deze opdracht (op een aparte pagina in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken en verbinden van zowel binnen als buiten de organisatie;
 • Regie voeren;
 • Analytisch vermogen;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Financieel inzicht.

Je past daarnaast onze kernwaarden zelf toe:

 1. Je toont eigenaarschap:
 • Geeft en neemt verantwoordelijkheid;
 • Komt afspraken na.
 1. Je bent eigentijds en vernieuwend:
 • Is lerend, omarmt veranderingen en gaat vooruit;
 • Denkt in mogelijkheden.
 1. Je werkt inclusief:
 • Werkt samen;
 • Praat met en niet over medewerkers. 
 1. Je bent professioneel:
 • Voorbereiding is 90% van het succes;
 • Rondt af wat is begonnen?
 1. Je bent benaderbaar:
 • Waardeert en spreekt aan;
 • Luistert en verwelkomt meningen.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.