Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-11

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
In de verband met het vertrek van een collega en in afwachting van de werving van een nieuwe collega, is er behoefte aan een ervaren collega op het gebeid van het heffen van gemeentelijke belastingen, niet zijnde WOZ gerelateerd.  Het cluster heffen bestaat op dit moment uit twee collega’s met ruime ervaring op het gebied van het heffen van alle gemeentelijke belastingen.
Als medewerker heffingen verwerk je gegeven voor het opleggen van gemeentelijke belastingen en heffingen, zoals  parkeerbelastingen, afvalstoffenheffing , rioolheffing en leges.
Daarnaast toets je gegevens aan wet- en regelgeving en bepaal je of iemand een belastingplicht heeft. Je maakt beschikkingen op basis van eigen onderzoek en legt jaarlijkse, tussentijdse en incidentele aanslagen op. Bezwaarschriften handel je zelfstandig af. Je voert klantgerichte telefoongesprekken en je verwerkt opdrachten die daaruit voortvloeien. Ook voer je lichtere administratieve taken uit. Je beantwoordt vragen van burgers, bedrijven en collega’s.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau in een administratief juridische richting;
2.  Aantoonbare werkervaring op het gebied van heffen bij een gemeente met meer dan 30.000 inwoners in de afgelopen 5 jaar (benoem dit duidelijk in het cv);

Gunningscriteria (weging)
3. Per direct beschikbaar (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met GOUW -IT (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met bezwaarschriften in de afgelopen 5 jaar (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Accuraat;
  • Betrokken;
  • Integer;
  • Energiek.


Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 3 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.