Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-11

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Opdracht
Binnen de afdeling Preparatie en Vakbekwaamheid Crisisorganisatie (PVC) van de directie Crisisbeheersing en GHOR zul je de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Het actualiseren van het incidentbestrijdingsplan vaarwegen en het onderhouden van het netwerk rondom dit geprioriteerde incidenttype;
 • Het opstellen van een afwegingskader voor ‘nieuwe’ risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel en het eventueel ontwikkelen van planvorming hieromtrent. Een voorbeeld hiervan is de energietransitie;
 • Het adviseren over de doorontwikkeling en het digitaal beschikbaar stellen van planvorming;
 • Het actualiseren en door ontwikkelen van planvorming n.a.v. het ontwikkeltraject (plannen in lijn brengen met het nieuwe Regionaal Crisisplan);
 • Overige prioritaire werkzaamheden binnen het cluster preparatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met crisismanagement (benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Aantoonbare werkervaring met het coördineren van projecten (benoem dit duidelijk in het cv.);
4. Aantoonbare werkervaring met het vormgeven aan beleidsprocessen (benoem minimaal 1 voorbeeld in het cv.);
5. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van stukken voor een divers publiek (operationeel en tactisch niveau)             .

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare wekervaring met het coördineren van projecten (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met crisismanagement (35 punten);
8. Aantoonbare werkervaring bij een veiligheidsregio (10 punten);
9. Een maximum uurtarief van €50, exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (25 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het actualiseren van een incidentbestrijdingsplan (5 punten);
11. Aantoonbare kennis van het nieuwe Regionaal Crisisplan (benoem dit duidelijk in het cv.) (5 punten).

Competenties

 • Je bent analytisch;
 • Je hebt een zelfstandige en proactieve werkhouding;
 • Je hebt oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bent in staat om verschillende partijen en visies met elkaar te verbinden;
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent flexibel.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg met leidinggevende. Hybride werken is vanzelfsprekend mogelijk.  

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op een nog nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 14 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 7 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 8 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

 • De VRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 12 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.