Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-13

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief

Opdracht
Op de locatie zullen naast locatiemanagers ook beveiligers, vrijwilligers en andere ondersteunende medewerkers aanwezig zijn. Je draagt zorg voor de bewoners en begeleidt de bewoners van de locatie tijdens hun verblijf. Je staat direct voor de bewoners klaar om hen te ondersteunen, wegwijs te maken en te zorgen voor een veilige woonomgeving. Daarbij ben je continue in gezamenlijkheid met de bewoners en ben je zowel individueel als in groepsverband bezig met het voeren van gesprekken. De voertaal zal Engels zijn en bij moeilijke gesprekken is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een tolk. Je begeleidt de vluchtelingen tijdens de dag. En in samenwerking met de vrijwilligers zorg je voor allerlei activiteiten. Daarnaast ben je de verbindende schakel tussen de bewoners, de buurt en diverse instanties zoals school, werk en bijvoorbeeld de sportverenigingen. Je fungeert als schakel tussen de vluchtelingen, vrijwilligers en diverse maatschappelijk instanties.

Als er bepaalde behoeften spelen binnen de locatie, bespreek je dit en kijk je naar de haalbaarheid samen met de locatiemanager en vrijwilligers. Uiteraard wordt daarbij gebruik gemaakt van de zelfredzaamheid van bewoners. Dit alles met als doel het creëren van een veilige woonomgeving binnen de opvanglocatie.

Gedurende deze opdracht is flexibiliteit vereist. De werkdagen variëren van maandag t/m zondag, zowel overdag als in de avond. Startdatum 1 januari 2024.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 4 in de richting van Sociaal Werk of soortgelijk;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als locatiemedewerker noodopvang Oekraïne;
3. De kandidaat is bereidt flexibel te werken(avonden en/of weekenden);
4. Goede mondelinge én schriftelijke vaardigheid in de Engelse taal (let op: dit zal in het selectiegesprek worden getoetst);
5. Een maximaal uurtarief van € 60,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
6. Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2024 voor minimaal 32 uur per week.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)

7. In het bezit van een geldig BHV certificaat (benoem duidelijk in het cv de geldigheidsdatum (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als woonbegeleider en/of locatiemedewerker in de afgelopen 5 jaar ( 20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van Oekraïense vluchtelingen naar werk (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten)
10. Aantoonbare werkervaring op het gebied van jongerenwerk voor Oekraïense jongeren (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met bewonersadministratie opvoeren in het systeem Suite 4 sociaal domein (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 

Competenties

  • Communicatief vaardig;
  • Zelfstandig;
  • Empathisch;
  • Flexibel;
  • Creatief;
  • Plannen en organiseren.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

31 december 2024, 32 - 36 uur, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.