Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-12-18

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Opdracht
In verband met een capaciteitstekort zijn wij op zoek naar ondersteuning van het team Personeel & Organisatie en Managementondersteuning.Je komt in het team Personeel & Organisatie en Managementondersteuning. Dit team is samen met de andere 11  teams ondersteunend aan het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie.

Je taken:

  • Verzorgen van de administratieve en facilitaire afhandeling van het hele Werving & Selectieproces, waaronder het uitzetten van de vacatures in de regio en/of externe bureaus, uitnodigen sollicitanten, inplannen gesprekken;
  • Voortgangsbewaking van de werkzaamheden, procedures, contracten en termijnen;
  • Overige ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de adviseurs van HR waaronder het opstellen en verzenden van rechtspositionele brieven voor de adviseurs van het vakgebied HR;
  • De werkzaamheden zijn voor exact 30 uur per week.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad; 
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het verrichten van werkzaamheden op het gebied van P&O of HR.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Medewerker Personeel en Organisatie bij een gemeente (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het volledige Werving en Selectieproces, benoem dit duidelijk in het cv (30 punten);
6. Uiterlijk beschikbaar per 8 januari 2024 op in ieder geval dinsdag en vrijdag (20 punten);
7. Uurtarief maximaal € 59,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon werkverkeer en fee Flextender (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– stressbestendig;
– toegankelijk;
– flexibel;
– communicatief;
– je werkt zelfstandig en nauwkeurig en hebt gevoel voor humor.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 30 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.