Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-26

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk

Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

De directie Risicobeheersing voert de werkzaamheden uit voor 26 gemeenten in de regio Utrecht, in vier hoofdprocessen: Advies, Toezicht, Risicobeeld, Analyse & Beleid en (Brand)Veilig Leven. De huidige opdracht is gesteld voor het proces Toezicht. De kerntaak is zorgdragen voor een optimale dienstverlening aan de gemeenten inzake het toezicht en de handhaving op brandveiligheid. De basiswerkplek is op een van de grotere brandweerposten in de regio.

Opdracht
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van controles brandveiligheid op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied in de realisatiefase, bij bestaande bouw en milieu. Er dient gebruik gemaakt worden van eigen vervoer en ICT-middelen. Reiskosten zijn bij het uurtarief inbegrepen.

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding Medewerker Brandpreventie NIPV of Medewerker Brandpreventiedeskundige  (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Afgeronde opleiding Specialist Brandpreventie (NIPV);
3. Afgeronde opleiding Elementaire Bouwkunde A (BOB);
4. Een maximum uurtarief van € 87,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar werkervaring met het uitvoeren van toezichtcontroles brandveiligheid op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied in de afgelopen 8 jaar (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de administratieve afhandeling van een toezichtcontrole in Squit2020 (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
7. Aantoonbaar recente repressieve ervaring als brandweervrijwilliger (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbaar werkervaring bij een Veiligheidsregio (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–      Kwaliteitsgericht;
–      Resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie tot twintig kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken via Teams zijn gepland op woensdag 29 november 2023 tussen 13.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 28 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 23 november 2023, 09:00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 24 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

  • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een recente (niet ouder dan 12 maanden) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) met het screening profiel 11, 12, 13, 37, 38, 41, 43, 61, 62, 63, 84 en 85. Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandig voor aanvang werkzaamheden. Mocht deze niet verstrekt / overhandig worden dan is dit een ontbindende voorwaarde voor de opdracht / overeenkomst.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 27 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 30 juni 2024, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.