Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-26

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: Samenwerken, verbindend en duidelijk.

Opdracht
Wegens het vertrek van een collega ontstaat er tijdelijk een capaciteitsvraagstuk voor een medewerker beleidsuitvoering ruimtelijke ontwikkeling in het team. Je zorgt voor het uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling en ordening. Je beoordeelt ruimtelijke plannen (en afwijkingen) op haalbaarheid en wenselijkheid. Je werkt mee aan het opstellen en het herzien van bestemmingsplannen en de implementatie van de Omgevingswet. Je voert overleg met indieners van bouwplannen en omwonenden, stelt ruimtelijk beleid op en ondersteunt collega’s op stedenbouwkundig gebied. Je zorgt voor de benodigde besluitvorming in het college of de gemeenteraad, bereidt dit voor en adviseert de wethouder en het college hierover.

De functie bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 1. Beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening;
 2. Planologische beoordeling van principeverzoeken en andere ruimtelijke plannen;
 3. Communicatie met initiatiefnemers, omwonenden en andere belanghebbenden;
 4. Coördineren van adviezen van andere beleidsvelden bij ruimtelijke ontwikkelingen;
 5. Integrale advisering van het bestuur over ruimtelijke ontwikkelingen;
 6. Bijdragen aan de implementatie of instrumenten van de Omgevingswet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ruimtelijke ordening;
2. Aantoonbare kennis van- en/of werkervaring met de Omgevingswet.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bouwkunde, Planologie of Geografie (30 punten):
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Ruimtelijke Ordening bij of in opdracht van een gemeente (30 punten);
5. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 1 april 2023 voor minimaal 16 uur per week (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken (10 punten);
7. Detavastconstructie: kandidaat is bij wederzijdse interesse bereid om kosteloos in vaste dienst te treden bij de opdrachtgever (na de initiële opdrachtduur en minimaal 1040 gewerkte uren) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 1. Je realiseert je dat je onderdeel bent van en medeverantwoordelijk voor de organisatie.
 2. Je staat voor wie je bent en voor wat je doet.
 3. Je blijft doelmatig handelen door je eigen gedragsstijl aan te passen aan veranderende omstandigheden.
 4. Binnen randvoorwaarden kom je in samenspraak met belanghebbenden tot gedragen resultaat.
 5. Je onderkent en speelt in op signalen binnen de politieke en maatschappelijke verhoudingen
 6. Je beschikt over een goed ontwikkelde politieke en bestuurlijke sensitiviteit.
 7. Je wisselt formeel en informeel informatie uit en je gaat vindingrijk en/of vernieuwend om met situaties.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingeschaald in schaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 [Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 28 februari 20023 van 13:00 uur tot 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 23 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 24 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 27 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 24 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.