Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
MBO Amersfoort staat voor ondernemend, verbindend en kundig. Werken bij MBO Amersfoort is werken met gemotiveerde studenten in een situatie die dicht bij de beroepspraktijk ligt. Bij MBO Amersfoort is iedereen welkom met elke achtergrond. Onze studenten en docenten kennen elkaar. Dat draagt bij aan een sfeer waarin respect, betrokkenheid en je veilig voelen voorop staan. Ons uitgangspunt is ‘lerend werken en werkend leren’. Wij werken nauw samen met bedrijven en instanties voor een goede afstemming van onderwijs en aansluiting op de beroepspraktijk. Hiervoor beschikken wij over een aantal leerbedrijven, waar onderwijs -onder de noemer Onderwijs in Bedrijf- een extra dimensie krijgt. MBO Amersfoort is een regionaal opleidingen centrum (roc) met vestigingen in Amersfoort en Utrecht.

Opdracht
Als servicedeskmedewerker ben je bij MBO Amersfoort eigenlijk gewoon een held. Jij helpt studenten namelijk niet aan alleen aan wifi als ze geen verbinding krijgen, je zorgt er daardoor voor dat ze hun opdrachten op tijd inleveren. Een storing aan het digibord verholpen? Je hebt een docent gered van een mislukte les. Je draagt als servicedeskmedewerker dus direct bij aan het onderwijs op onze scholen.

Dit ga je doen Je behandelt de eerstelijns vragen van collega’s en studenten. Dit zijn je interne klanten. Zij hebben problemen met bijvoorbeeld hun apparatuur, het netwerk of ze melden een storing. Hun vragen komen bij jou binnen via het serviceportaal, de telefoon, de balie en de mailbox. Belangrijk bij het oplossen van deze meldingen zijn jouw communicatieve vaardigheden. Die zijn misschien nog wel sterker ontwikkeld dan je ICT-kennis. Dit laatste is namelijk tijdens het werk verder te ontwikkelen.

Het is aan jou om in te schatten welke melding de grootste impact heeft en waar je voorrang aan geeft. Storingen plan je namelijk niet in. Prioriteiten stellen én hier goed over communiceren is dus heel belangrijk. Kun je een situatie niet gelijk oplossen, vanwege de tijd die het kost, of vanwege de complexiteit? Dan neem je contact op met collega’s van de tweede- of derdelijn of met de leverancier.

Samengevat zijn jouw taken:

 • Aannemen, registreren, beantwoorden en oplossen van incidenten en beoordelen op urgentie.
 • Signaleren van knelpunten die vaker voorkomen en aandragen van oplossingen.
 • Uitlenen en innemen van ICT-apparatuur en uitvoeren van eenvoudige reparaties.
 • De afdeling een gezicht geven binnen de organisatie; jij bent voor hen het eerste, vertrouwde aanspreekpunt.


Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als allround Servicedesk medewerker;
2 Aantoonbare werkervaring met Windows 10, Microsoft/Office 365, Active Directory, Teamviewer én MS Teams;
3. Aantoonbare werkervaring in het uitleveren van mobiele devices (telefoons/laptops/tablets), alsmede de voorbereidende werkzaamheden hiervoor;
4. Aantoonbare werkervaring met het telefonisch en op afstand geven van support;
5. Per 9 januari 2023 beschikbaar voor minimaal 40 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 4 in de richting van ICT (40 punten);
7. Aantoonbare relevante Microsoft en/of ITIL kennis of is hiermee bezig (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
8. Duidelijke beschrijving van de eerder uitgevoerde werkzaamheden in het aangeboden cv (30 punten).

Competenties

 • Communicatief
 • Energiek
 • Dienstverlenend
 • Integer
 • Loyaal
 • Klantgericht
 • Probleemanalyse

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vier (4) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 6. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

4 maanden, 40 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.