Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-30

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 60.000 inwoners en 450 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. 
Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Het team Financieel Klantbeheer bestaat uit 4 bevlogen collega’s. Één van hen gaat in de loop van dit jaar met pensioen. We willen zorgen voor voldoende tijd en ruimte voor een goede overdracht van werkzaamheden. En nu zich deze mogelijkheid voordoet gaan we voor een win/win situatie! We zoeken een nieuwe collega die:

 • in staat is om goed samen te werken met het team
 • het financieel klantbeheer zorgvuldig uitvoert én daarnaast
 • verbetermogelijkheden signaleert en implementeert. We willen graag dat je kritisch met ons meekijkt. Hoe doen we het werk nu? Kan dit beter? Efficiënter? Zijn er nog onbenutte mogelijkheden op het gebied van digitaliseren, automatiseren?

Deze talenten vragen wat van onze nieuwe collega. Mocht blijken dat de persoon na verloop van tijd niet passend is, dan kijken we als eerste naar de op één na beste inschrijving. Als die niet op korte termijn beschikbaar is, dan heeft de gemeente de mogelijkheid om de opdrachtnemer te vragen om een vergelijkbaar C.V. Gemeente is niet verplicht om met de Opdrachtnemer in gesprek te gaan / een ander persoon te detacheren vanuit de opdrachtnemer.

De gemeente heeft de mogelijkheid om de kandidaat na minimaal 1040 uur detachering zonder verdere kosten in dienst te nemen. In dat geval zijn de arbeidsvoorwaarden als volgt:

 • Een vast contract voor 36 uur per week;
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring is je salaris maximaal € 3732,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 8, CAO Gemeenten);
 • Reiskostenvergoeding voor auto, fiets of lopen én een vergoeding voor het thuiswerken. Reis je met het OV dan krijg je 100% vergoed;
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) van in totaal 18,65% (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) je naar eigen keuze kunt inzetten. Zo kun je dit budget maandelijks laten uitbetalen of inzetten voor extra verlof, een sport abonnement of een nieuwe fiets.

De werkzaamheden

 1. Het signaleren van verbetermogelijkheden en een bijdrage leveren aan verbeterprojecten;
 2. Het vervullen van een rol als vraagbaak voor klanten en collega’s;
 3. Het verwerken van besluiten tot uitbetaling, wijzigingen, opschorting en beëindiging van uitkeringen;
 4. Het periodiek beoordelen van inkomsten met als doel het verrekenen met de uitkering;
 5. Het maken van herberekeningen en het opstellen van vorderingen;
 6. Het afhandelen van verzoeken tot beslaglegging op de uitkering en het afhandelen van info en wijzigingsverzoeken met betrekking tot beslag;
 7. Draaien van betaalruns, aanmaken van betaallijsten en voorbereiding van de aansluitingen met het financiële systeem (Decade);
 8. Verwerken en afhandelen van IB-signalen;
 9. Voorbereidende werkzaamheden van het Jaarwerk.

Competenties

 • Initiatiefrijk
 • Samenwerken
 • Klantgericht
 • Zorgvuldig

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na 8 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur);
2. Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
3. Een afgeronde opleiding als Medewerker Uitkeringsadministratie bij een gemeente of een vergelijkbare opleiding (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Een maximum uurtarief van €55,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Gunningscriteria (weging)
6. Uiterlijk beschikbaar per 15 april voor 36 uur per week (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring waarbij je een bijdrage hebt geleverd aan verbeterprojecten (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv) (35 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Suite4SD (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 8 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.