Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-28

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 500 collega’s werken we voor en met ongeveer 66.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om die dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Cluster Juridisch advies, Toezicht & Handhaving

Het team Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit ca. 40 medewerkers. We vormen beleid, adviseren en werken aan het mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven die bijdragen aan Het Goede Leven in Zeist. Dat doen we zoveel mogelijk ‘aan de voorkant’. Vervolgens verlenen we omgevingsvergunningen, zorgen voor toezicht en handhaving en geven  juridisch advies op het vlak van omgevings- en handhavingsrecht. En natuurlijk bereiden we ons voor op de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Het team bestaat uit cluster Beleid & Advies, cluster Vergunningen en cluster Juridisch Advies, Toezicht en Handhaving.

Deze vraag ligt binnen cluster JTH. Het cluster heeft ca. 10 medewerkers: juristen en toezichthouders / handhavers.

Opdracht

 • In deze functie ga jij op pad. Je houdt je inhoudelijk bezig met het toezicht op sloop- en ( ver) bouwwerken volgens het toezichtprotocol zodat het proces in goede banen wordt geleid. Je controleert of de uitvoering en de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de vergunning en de wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving (zoals bouwen, planologisch strijdig gebruik en monumenten)  
 • Daarnaast behandel je de meldingen in het kader van de nieuwe wet Wkb en zet je vervolgacties uit.
 • Als het nodig is treed je daarbij handhavend op.
 • Je onderzoekt meldingen t.g.v. sloop- en ( ver)bouwactiviteiten en stelt de te nemen maatregelen vast. Je bent inspecteur bij drank en horeca en evenementen vergunningen en op bouwkundige brandpreventie in het kader van de brandveiligheid
 • Je stelt (handhavings) inspectierapportages op van de (bestaande en nieuw-)bouw en eventuele strijdigheden en verstrekt informatie aan burgers, ondernemers of andere partijen en je behandelt binnengekomen klachten of handhavingsverzoeken;
 • Bij calamiteiten dient er adequaat gehandeld te worden met diverse partijen om de constructieve, brand en omgevingsveiligheid te borgen
 • Door jouw heldere en rustige manier van communiceren ben jij in staat om op een goede en constructieve manier het gesprek met een (mogelijke) overtreder in Zeist te voeren.
 • Jij bent het visitekaartje van de gemeente Zeist en bent vertegenwoordiger van de gemeente richting inwoners, partners en/of belanghebbenden.
 • Jij weet zowel verbaal als non-verbaal een juiste houding aan te nemen en bent door jouw goede communicatieve vaardigheden in staat om in begrijpelijke taal uit te leggen wat de regels en procedures zijn.
 • Je neemt zelfstandig besluiten maar zoekt ook regelmatig ruggespraak met je collega’s.

Competenties (Dit ben je)

 • Je herkent je in bovenstaand profiel, je hebt aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie;
 • Je beschikt over een goede mate van (bestuurlijke) sensitiviteit en bent in staat om je eigen handelen in het kader van het grotere geheel te plaatsen;
 • Communicatief ben je sterk, je spreekt ‘de taal van de bouw’ en je hebt kennis van of affiniteit met Monumenten, brand en constructieve veiligheid;
 • Je handelt klachten en meldingen zelfstandig af. Dat doe je op een tactvolle manier met de juiste overredingskracht;
 • Daarbij ben je behulpzaam, flexibel (bereid om op onregelmatige tijden te werken als daar om gevraagd wordt. De werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag en bij eventuele calamiteiten in de weekenden) en oplossingsgericht;
 • Je legt de correspondentie en je bevindingen duidelijk en zorgvuldig vast, zodat jouw rapportages altijd accuraat zijn en in begrijpelijke taal geschreven;
 • Je hebt een afgeronde opleiding in de richting bouwkunde of een vergelijkbaar niveau dat je hebt bereikt door relevante werkervaring en vakgerichte opleidingen of je hebt de bereidheid opleidingen te volgen;
 • Je hebt gemeentelijke ervaring en bij voorkeur relevante trainingen en cursussen zoals ABW 1 en 2, Bouwbesluit 2012 en VCA afgerond. Of je bent bereid de opleidingen te volgen.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), Wkb en/of omgevingsrecht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding Bouwkunde op minimaal mbo niveau;
2. Kandidaat is beschikbaar per maandag 4 december 2023;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Toezichthouder/Handhaver Bouw bij geen gemeentelijke organisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Toezichthouder/Handhaver Bouw bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het Bouwbesluit 2012 (20 punten);
6. Afgeronde cursus ABW1 (25 punten);
7. Afgeronde cursus ABW 2 (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen. Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2 (duo constructie is mogelijk).

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 30 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 29 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 28 november 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 28 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 29 november 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 28 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.