Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-31

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Waarom hebben we jou nodig?
Een belangrijke taak van de provincie is de kwaliteit van de natuur en het landschap in Groningen in stand te houden.  Onderdeel van ons beleid is het programma Bos en Hout:

https://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/natuur/uitvoeringsprogramma-bos-en-hout/

Het Uitvoeringsprogramma Bos en Hout van de provincie Groningen heeft als doel Groningen in 2030 mooier, groener, biodiverser en klimaatbestendiger te maken. Deze doelen wil de provincie bereiken door een groei van bos en houtige opstanden (o.a. bossen, lanen en erfbeplantingen) tussen 2020-2030 met gemiddeld 1 procent per jaar te stimuleren. Dit doen we onder andere door bosaanleg op eigen provinciale gronden en het verlenen van subsidies via de subsidieregeling Bos en Hout:

 https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/natuur-en-landschap/bos-en-hout/

De doelen en ambities voor Bos en Hout zoals vastgelegd in het Programma Bos en Hout (2020) en ook onze provinciale Klimaatagenda (2020), zijn ontwikkeld vanuit de landelijke Bossenstrategie en het Aanvalsplan Landschapselementen van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De realisatie omvat aanplant langs wegen, houtsingels, vergroening van erven, industrieterreinen, schoolpleinen en binnen en buiten het natuurnetwerk verspreid over de hele provincie. Voor het programma Bos en Hout zijn we voor ons team Natuur op zoek naar een medewerker, die samen met externe partijen projecten en andere initiatieven begeleid die een bijdrage kunnen leveren aan het programma Bos en Hout. Daarnaast lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling en evaluatie van het betreffende programma in samenwerking met ons team ruimtelijke kwaliteit en landschap.

Wat ga je dan precies doen?
Je belangrijkste taak is het begeleiden en beoordelen van projectinitiatieven en de subsidieaanvragen Voor de realisatie van bos op eigen gronden ben je opdrachtgever en werk je nauw samen met onze uitvoeringsorganisatie Prolander.  Verder ben je aanspreekpunt van partijen tijdens de uitvoeringsfase en de doelrealisatie en zorg je voor de bestuurlijke terugkoppeling en verantwoording van het programma.
In je rol organiseer je het proces vanuit een nauwe betrokkenheid met de stakeholders op provinciaal niveau in diverse gebieden. Dit zijn medeoverheden zoals waterschappen en gemeenten, terrein beherende organisaties.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in het landelijk gebied;
3. Aantoonbare werkervaring binnen de (semi)overheid;
4. Aantoonbare kennis van Landschapsontwikkeling;
5. Aantoonbare werkervaring met subsidieregelingen;
6. Aantoonbare werkervaring als projectleider;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van landschapsontwikkeling en subsidieverlening(40 punten);
8. affiniteit met bosbouw en landschapsontwikkeling (30 punten)
9. Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een overheidsorganisatie of relevante semi-overheidsorganisatie (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Connectie maken
– samenwerken
– innovatief
– verbinden
– Initatief

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 10-11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden op een later moment bepaald. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen hierover zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
    • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
    • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 1 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, Groningen, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.