Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2023-11-14

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat door een grote bouwopgave door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Het team Vergunningen, Archeologie en Monumentenzorg kent drie clusters, Wabo, APV/Bijzondere wetten en Archeologie en Monumentenzorg. De uitvraag ziet op het cluster APV/Bijzondere wetten dat diverse meldingen, ontheffingsverzoeken en vergunningaanvragen behandelt op grond van de APV en Bijzondere Wetten. Voor de medewerker ligt de nadruk op de afhandeling van het afhandelen van meldingen, verzoeken om ontheffing en eenvoudige vergunningaanvragen.

Vooruitlopend op de inrichting van het team huren wij eerst capaciteit in. De werving voor de vaste functie start in het eerste kwartaal van 2024.

De opdracht
Het werk betreft het afhandelen van meldingen, aanvragen om ontheffingen en eenvoudige vergunningen.

Jij:
– Bent in staat om overzicht te behouden; te plannen; termijnen te stellen en deze te bewaken;
– Vindt snel je weg in een organisatie en kunt goed schakelen met interne en externe adviseurs;
– Vindt het leuk om de aanvrager als klant te behandelen door de aanvraag efficiënt door de fasen van het proces te loodsen en hierover open te communiceren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde rechten opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als medewerker in de afgelopen 3 jaar bij een gemeentelijke organisatie binnen het taakveld APV en Bijzondere Wetten;
3. Beschikbaar per uiterlijk 27 november 2023 voor 36 uur per week;
4. Maximaal uurtarief van €70,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker APV en Bijzondere Wetten in de afgelopen 3 jaar bij een gemeentelijke organisatie (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het bewaken van overzicht en afhandeling van taken binnen vastgestelde termijnen (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van meldingen, aanvragen om ontheffingen en eenvoudige vergunningen binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
8. Aantoonbare ervaring in de afgelopen 3 jaar met het werken in Corsa (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Assertief
– Inzicht, analytisch
– Sociaal, verbindend, communicatief sterk
– Bestuurlijk sensitief

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 22 november 2023 tussen 13.00 uur en 15.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 13 november 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op gepubliceerd op dinsdag 14 november 2023 onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 15 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.