Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.  

Opdracht
In deze opdracht is het belangrijk dat je goed kunt prioriteren, veel energie uitstraalt en kunt vernieuwen en verbeteren.

 • Je houdt actuele vacatures bij, je plaatst vacatureteksten en past indien nodig vacatureteksten aan
 • Je bewaakt de voortgang van het wervingsproces en draagt zorgt voor de administratieve afhandeling van de vacatures. Je bent een organisatorische duizendpoot
 • Je beheert diverse postbussen en de sociale media kanalen
 • Je registreert en werkt kandidaat-gegevens bij in ATS
 • Je onderhoudt schriftelijk en telefonisch contact met kandidaten, maakt afspraken en bevestigd deze
 • Vastleggen van afspraken uit werving overleggen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in de richting van hrm, juridisch of communicatie;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in de functie van recruitment-ondersteuner en/of assistent;
3. Kandidaat is beschikbaar per 23 januari 2023 voor minimaal 24 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4.Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de functie van recruitment ondersteuner en/of assistent op het gebied van werving en selectie ( 30 punten);
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van hrm, juridisch of communicatie (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van Microsoft Office (duidelijk weergeven in het cv) (10 punten);
7. Fysieke beschikbaarheid op maandag en donderdag  (hybride werken is mogelijk) (30 punten);
8. Uurtarief maximaal €60,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Organisatiesensitief, communicatief en een samenwerken;
 • Energiek, flexibel en resultaatgericht;
 • Je haalt energie uit snel en accuraat werken;
 • Je bent een zelfstarter;
 • Sociaal, vriendelijk en geduldig.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 28 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.