Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-20

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

 Je gaat werken in het team Kwaliteit en Monitoring Welzijn. Dit is één van de teams binnen het sociaal domein. Het doel van het sociaal domein is dat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht bijdraagt aan de samenleving. Team Kwaliteit en Monitoring Welzijn voert de bedrijfvoeringsprocessen van het sociaal domein uit en bewaakt de kwaliteit hiervan. Het team bestaat uit 27 positieve, collegiale, gemotiveerde en betrokken medewerkers.

De financiële administratie draagt onder andere zorg voor de betalingen van uitkeringen en zorgvergoedingen, het aanleveren van cijfers voor bijvoorbeeld jaarrekeningen en het controleren van facturen.

Opdracht
Als administratief medewerker uitkeringsadministratie voer je o.a. de volgende taken uit:

 • Zorgdragen voor het berichtenverkeer.
 • Uitvoeren van betalingen voor jeugd en Wmo.
 • Maken van beschikkingen voor nieuwe toewijzingen.
 • Beantwoorden telefonische en schriftelijke vragen van zorgaanbieders.
 • Deelname aan het maandelijks regionaal overleg voor financiële administratie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker zorgadministratie binnen het sociaal domein;
3. Aantoonbare kennis van én werkervaring met de PINK Roccade applicaties binnen het sociaal domein (Civision en iSamenleving);
4. Aantoonbare werkervaring met MS Office;
5. Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als schrift;
6. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als administratief medewerker op alle Wmo en Jeugd gebieden (terugvorderen BTW, PGB budgetten, de verwerking van de BAB (Budget afsluit Berichten) en  terugvorderingen bij zorgleveranciers) (benoem dit duidelijk in het cv) (60 punten);
8. Een maximum uurtarief van € 60,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zeer nauwkeurig;
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatie;
 • Goede rekenvaardigheden;
 • Servicegericht;
 • Ondersteunend;
 • Gestructureerd werken;
 • Alert;
 • Resultaatgericht.

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente staan gepland op vrijdag 24 maart 2023 tussen 10.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 22 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 20 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 20 maart 2023 in de middag gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 21 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.