Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-06-15

Organisatie
Uitvoeringsorganisatie BBS (de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest) verzorgt de taken rondom Werk en Inkomen (Participatiewet), Uitkeringsadministratie en Zorgadministratie (Wmo en Jeugdwet) van de drie deelnemende gemeenten, Baarn, Bunschoten en Soest.
Daarnaast is BBS werkgever van de collega’s die werken in de lokale en sociale teams, die ondersteuning leveren dicht bij de inwoners van de drie gemeenten.

Onze kernwaarden zijn:

 • Denken in mogelijkheden;
 • Klantgerichtheid: de klant staat centraal;
 • Professionaliteit;
 • Efficiënt werken en
 • Gericht op Samenwerking.

Opdracht

Je bent een administratief talent en durft oplossingen te zoeken buiten de bestaande kaders.
Je vindt het belangrijk om samen te werken, de keten te verbinden en jouw kennis en ervaring met anderen te delen. Je bent flexibel inzetbaar, zowel qua werkzaamheden als werktijden. Je reflecteert op jezelf.
Je kunt goed inschatten wat administratief efficiënt is, zonder kwaliteit, contractafspraken en wet- en regelgeving uit het oog te verliezen. Afspraken zijn voor jou de basis waarop alles draait. Je kunt anderen hierin meenemen. Je voelt je eigenaar van je werk en neemt verantwoordelijkheid. Je bent accuraat en gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie.
Je bent een echte teamspeler en je kan daarnaast ook goed zelfstandig werken en je toont initiatief en bent doortastend. Hierdoor ben jij breed inzetbaar binnen onze gehele zorgadministratie.   

 • Je hebt ervaring met zorgadministraties in de breedste zin van het woord;
 • Je bent een administratief talent, die bekend is met de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet binnen de Zorgadministraties;
 • Je kan inhoud van rapporten vertalen in gestandaardiseerde beschikkingen;

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Aantoonbare werkervaring met zorgadministraties;
 2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;

 Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het verwerken van zorgadministraties (40 punten);
 2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de programma’s Mens Centraal, GWS4all en MS Office
  (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
 3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein van een gemeentelijke instelling (20 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring met de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je werkt efficiënt, ziet het grotere plaatje en je kan snel schakelen tussen verschillende werkzaamheden;
 • Je houdt ervan met cijfers te werken en je bent punctueel;
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel voor het team waardoor je jezelf eigenaar mat en daar naar handelt;
 • Je toont initiatief en bent doortastend in jouw handelen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in allround functieschaal 8 . Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 liefst full-timer (minimaal 28 uur p/wk).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 21 juni 2023 van 14.00 tot 17.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 20 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 14 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 15 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 16 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 36 uur, 3 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.