Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-05

Organisatie
Provincie Flevoland staat als gesprekspartner naast en met gemeenten, waterschap en de rijksoverheid: een onmisbare schakel in een netwerksamenleving waarin complexe vraagstukken alleen in samenwerking met partners kunnen worden aangepakt. De organisatie zet de maatschappelijke opgaven centraal en maakt daarop de cultuur (dat wat in harten en hoofden van mensen leeft), de structuur en het management passend. Samenwerking aan de voorkant en integraliteit in de aanpak van de opgaven en programma’s is een vanzelfsprekendheid.

Binnen de provincie zijn er expertiseteams. De in te huren medewerker komt in het expertiseteam samenleving & wonen.

Het Rijk, decentrale overheden, corporaties en maatschappelijke en marktpartijen gaan elkaar meer dan ooit nodig hebben om de woningbouwopgave vorm te geven en de regie op de volkshuisvesting te versterken. Door onze bijdrage aan de Nationale woningbouwopgave zal het aantal inwoners in nog geen dertig jaar toenemen van zo’n 450.000 nu tot pakweg 700.000. Dat betekent dat er meer moet gebeuren dan alleen de bouw van meer dan 100.000 woningen. We bouwen samenlevingen.

De Wet versterking regie volkshuisvesting’ komt op ons af en geeft het Rijk, de provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen regionaal af te stemmen en regie te voeren op de volkshuisvesting.

Opdracht
De in te huren medewerker levert een bijdrage aan het bouwen van een vitale samenleving en gaat aan de slag met de provinciale taken, die voortkomen uit de Wet versterking regie volkshuisvesting!
De werkzaamheden zullen bestaan uit:

 • het schrijven van beleidsstukken;
 • het opzetten en opereren in netwerken;
 • het analyseren van de Wet versterking regie volkshuisvesting en het met andere provincies afstemmen welke werk daar uit voortvloeit;
 • annotaties maken op het gebied van wonen, advies geven op het gebied van wonen.
 • je bent één van de eerste in een expertiseteam, dus je mag meedenken welke vorm dit team moet hebben.

 Benodigd aantal professionals
1. 

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag tot en met vrijdag.
Maandagen en woensdagen bij voorkeur op locatie in het provinciehuis te Lelystad, overige dagen in overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking om in te loggen op de digitale werkomgeving van de provincie;
2. Een maximum uurtarief van €80,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon- werk en fee Flextender;
3. Beschikbaar voor de duur van deze opdracht, vanaf vrijdag 8 januari 2024 voor de duur van 4 maanden.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van wonen (zoals gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling of ruimtelijke ontwikkeling);
a. Geen afgeronde hbo-opleiding (0 punten);
b. Een afgeronde Hbo-opleiding (15 punten);
c. Een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling of ruimtelijke ontwikkeling (40 punten);

5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidsstukken (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
a. Tot 3 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidstukken (0 punten);
b. 3 tot 4 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidstukken (20 punten);
c. meer dan 4 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidsstukken (40 punten);

6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen jaren binnen een politiek-bestuurlijke omgeving (20 punten);
a. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie (0 punten);
b. 1 tot 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie (10 punten);
c. Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u (of de door u aangeboden kandidaat) aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Gericht op de samenwerking en je legt makkelijk verbindingen;
 • Analytisch en snel in staat complexe vraagstukken te doorgronden;
 • Doortastend en ondernemend; dit uit zich in een proactieve houding;
 • Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je kunt zelfstandig werken, stemt goed af en gaat door tot dat je een oplossing hebt gevonden.
   

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek dient de kandidaat een door hem/haar geschreven stuk in te dienen ter voorbereiding. Dit stuk kan een beleidsstuk, rapport, advies o.i.d. zijn;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 1 december 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 4 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op maandag 11 december 2023 tussen 11.00 uur en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 8 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 6 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 4 maanden, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.