Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-07

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Je valt onder de afdeling Communicatie maar wordt geplaatst bij de afdeling Vrije Tijd. De afdeling Communicatie  ondersteunt de organisatie waarbij de focus ligt op (complexe) communicatievraagstukken en bij vraagstukken die op de politiek bestuurlijke agenda staan. Ze adviseert over de profilering van het bestuur en haar beleid. Heeft een actief mediabeleid en doet aan onderzoek en monitoring van issues. Communicatie stelt de organisatie in staat om zelfstandig te communiceren binnen de afgesproken uitgangspunten en kaders. Naast advisering blijft hoogwaardige uitvoering bij complexe vraagstukken ook een taak van Communicatie.

Opdracht
We zoeken een medior communicatieadviseur voor de afdeling Vrije Tijd. Op deze afdeling werken de teams Sport, Kunst en Cultuur, Groen Spelen Leren en Evenementen nauw samen. De medewerkers ontwikkelen beleid en voeren dit uit. Zo beheert de afdeling de stads- en speelboerderijen en wijk- en schooltuinen en organiseert ze vele sport en spelactiviteiten. Ze ontwikkelt beleid en uitvoeringsagenda’s voor cultuur, kunst, evenementen en sport en denkt strategisch mee bij de grote opgaven van onze stad. Daarnaast adviseert en ondersteunt ze het bestuur maar ook de vele organisaties en verenigingen.

De afdeling Vrije Tijd heeft dringend behoefte aan een communicatieadviseur om de ambitieuze plannen, ontwikkelingen en activiteiten beter met elkaar te verbinden en beter zichtbaar en vindbaar te maken voor iedereen die hier gebruik van wil maken. Een van de opdrachten is dan ook om de plannen voor een digitaal platform verder op te pakken en uit te werken.  

De communicatieadviseur heeft ervaring in het verbinden van de diverse projecten, het ontwikkelen van  communicatieplannen, het maken van goede haalbare planningen en het uitvoeren van de ingezette plannen.  We zoeken iemand die informatie strategisch kan verwerken, een doener die dankzij een proactieve houding en positieve energie een groep mee kan nemen. Je bent in staat om voor de juiste doelgroep de juiste communicatievorm en -boodschap te bedenken. De communicatie richt zich op bewoners, maar ook op partners in de stad (verenigingen, organisaties en bewoners).

Je adviseert over externe en interne communicatietrajecten van de (deel)projecten, coördineert ze en voert ze (grotendeels) uit. Je hebt een uitgebreide sociale media – en online kennis en je bent een uitstekend tekstschrijver.

Om te zorgen dat de communicatie uitingen van de afdeling Vrije Tijd blijven aansluiten bij de communicatiestrategie van de gemeente werk je samen met de projectleider en senior communicatieadviseur van de afdeling Communicatie en neem je onder andere zitting in de communicatiewerkgroep.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.)
2.  Aantoonbare werkervaring met het maken van strategische communicatieplannen en het uitvoeren hiervan;
3.  Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring  in de afgelopen 8 jaar als communicatieadviseur;
4.  Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding Communicatie;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie (15 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met advisering op het gebied van projectcommunicatie (25 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met redactiewerkzaamheden en met het bedenken en publiceren van content op Social Media, laat hiervan een voorbeeld zien in het cv (25 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring  in de afgelopen 8 jaar als communicatieadviseur (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als communicatie adviseur binnen een politiek bestuurlijke omgeving  (10 punten);
10. Uurtarief maximaal € 80,00 exclusief BTW en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon/werk verkeer (10 punten).

Competenties
-Je bent enthousiast en proactief;
– Je bent communicatief sterk met een goede omgevingssensitiviteit;
– Je hebt affiniteit en ervaring met het betrekken van inwoners, ondernemers en bezoekers bij de ontwikkelingen in de stad;
– Je dringt snel tot de kern door en onderscheidt hoofd- en bijzaken;
– Je hebt een uitstekende schrijfstijl en creativiteit om moeilijke boodschappen helder over te brengen naar (interne en externe) klanten en gebruikers;
– Je schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en acties in qua acceptatie en toepasbaarheid;
– Je houdt goed overzicht op je eigen werkzaamheden, werkt snel en zorgvuldig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.