Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-19

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe.

De SWO kent een gecoördineerde inkoop waarbij de 6 eenheden zelfverantwoordelijk zijn voor het laten plaatsvinden en het uitvoeren van aanbestedingen. Als inkoopadviseur geef je gevraagd en ongevraagd advies, biedt je ondersteuning aan de eenheden of, afhankelijk van de waarde van de opdracht, voer je regie over inkoopprocessen.

Opdracht
Per juli zal een interim adviseur stoppen, waardoor er een nieuwe inhuuropdracht beschikbaar komt. Hieronder volgen de verantwoordelijkheden en taken van de functie:
– Zelfstandig uitvoeren van inkoopopdrachten vanaf het moment van aanvraag tot en met gunning;
– Verantwoordelijkheid dragen voor verschillende inkoopprocedures, waaronder enkelvoudige, meervoudige en Europese aanbestedingen, afhankelijk van de werkervaring;
– Bewaken van het proces, de termijnen en regelgeving met betrekking tot de inkoopopdrachten;
– Adviseren van interne opdrachtgevers over de mogelijkheden en aanpak om met behulp van een passende inkoopstrategie en -methodiek tot een juiste contractvorm en leverancierskeuze te komen;
– Gevraagd en ongevraagd advies geven over inkoop- en aanbestedingsprocedures;
– Actief bijdragen aan de ontwikkeling van het inkoopteam.

Wat vragen wij van je?
Je beschikt over de vaardigheden om zelfstandig aanbestedingstrajecten uit te voeren. Daarnaast heb je geen moeite met het motiveren en in beweging krijgen van mensen. Je hebt goed ontwikkelde adviseursvaardigheden en bent proactief, gedreven en nauwkeurig in je werk. Bovendien kun je zelfstandig werken en tegelijkertijd gemakkelijk contact leggen. Je bent een teamspeler en houdt ervan om samen te werken in teams

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. In het bezit van NEVI 1 of vergelijkbare inkoopopleiding;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als inkoopadviseur;
4. Uiterlijk beschikbaar per 17 juli 2023.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Je bent in het bezit van NEVI 2 publiek (40 punten);
6. Aantoonbare kennis van inkoopprocessen en Europese aanbestedingen (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen de fysieke leefomgeving (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden;
– Proactief en resultaatgericht;
– Samenwerkend en verbindend;
– Zelfvertrouwen en overtuigingskracht;
– Ondernemende en klantgerichte instelling.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Hybride werken mogelijk: ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg ingepland in week 26. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 23 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 16 juni 2023 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 19 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 20 juni 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 - 36 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.