Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-22

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Het Team Grondzaken binnen de afdeling Stedelijke Ontwikkeling draagt zorg voor het zo goed mogelijk faciliteren van de ruimtelijke ontwikkeling van Zoetermeer vanuit het grondbeleid en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Het team is verantwoordelijk voor het borgen van de financiële en privaatrechtelijke belangen van de gemeente in ruimtelijke projecten. Binnen het team werken de disciplines planeconomie, juridische advisering, vastgoedadvisering (uitgifte en verwerving), beheer van gronden en snippergroen.

Opdracht
Zoetermeer heeft grote ambities op het gebied van bouwen, terwijl tegelijkertijd de ruimte schaars is. Het accent ligt daarom steeds vaker op binnenstedelijke (her)ontwikkeling, wat met zich meebrengt dat we met meer én verschillende partners te maken krijgen. Vanuit Team Grondzaken wordt bij deze complexe opgaven juridisch maatwerk geleverd. Binnen ruimtelijke programma’s of projecten verzorgen de juristen de (privaatrechtelijke) juridische werkzaamheden. Hieronder vallen alle voorkomende juridische werkzaamheden, van het opstellen en beoordelen van overeenkomsten bij gebiedsontwikkelingen, koop/verkoop, erfpacht, huur, kostenverhaal etc., tot aan het adviseren over (complexe) juridische vraagstukken en conflicten en het bijdragen aan contractonderhandelingen. Verder sturen de juristen zo nodig (externe) advocaten aan bij het voeren, voorkomen en beëindigen van gerechtelijke procedures en andere geschillen.

Gelet op het feit dat voornamelijk de vaste juristen van de gemeente in de (grote) projecten participeren kan het zo zijn dat je diverse ‘losse’ dossiers in behandeling krijgt. Dit vraagt de bereidheid om dergelijke dossiers op te pakken en flexibiliteit om hiermee om te kunnen gaan.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;  
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als jurist grondzaken binnen een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van intentieovereenkomsten en anterieure overeenkomsten, inclusief het onderhandelen over de totstandkoming van dergelijke overeenkomsten, (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het behandelen van dossiers of het juridisch betrokken zijn bij dossiers op het gebied van koop/verkoop, erfpacht, huur in zijn algemeenheid (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met staatssteunrecht en aanbestedingsrecht. (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting) (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met juridische aspecten binnen gebiedsontwikkeling (Wet voorkeursrecht gemeenten, gronduitgifte, grondverwerving en onteigeningen (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting) (30 punten)
a. Aantoonbare werkervaring met alle juridische aspecten (30 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met 3 aspecten (20 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met 2 aspecten (10 punten);
d. Aantoonbare werkervaring met 1 aspect (5 punten);
e. Geen aantoonbare werkervaring met de gevraagde juridische aspecten (0 punten).

Competenties
De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken: 
– Samenwerken: richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk;
– Realiteitszin: schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid;
– Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in (wettelijke) regelingen niet wordt voorzien;
– Onderhandelings- en communicatieve vaardigheden;
– Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 11.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.