Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-25

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
 Voor het cluster Economische Zaken, onderdeel van het team Leefomgeving van de afdeling Ruimte, staan we voor een stevige uitdaging waar we tijdelijke versterking bij zoeken. Op dit moment wordt de functie van beleidsadviseur EZ op interimbasis ingevuld. De vaste accountmanager bedrijven in het cluster EZ heeft een langere verlofperiode. Die functie is ook op interimbasis ingevuld. We zijn voor deze opdracht op zoek naar iemand die de huidige beleidsmedewerker EZ kan ondersteunen en in samenwerking zelfstandig (lopende) zaken kan oppakken. Het cluster Economische Zaken is verantwoordelijk voor het beleid voor retail, bedrijven en kantoren, horeca en toerisme.

Voor deze uitvraag voor (medior) beleidsadviseur EZ gaat het om het volgende takenpakket:

  • Portefeuillehoudersoverleg EZ (agenderen onderwerpen en inhoudelijke punten overbrengen daar waar het jouw takenpakket betreft);
  • Bijwonen van overleg met de regio Amersfoort, voorbereiden en input leveren;
  • Begeleiden van het Centrummanagement, een bureau heeft een specifieke opdracht voor centrummanagement. Deze opdracht behoeft goed opdrachtgeverschap en aansturing;
  • In overleg met de collega’s EZ eventueel advisering op beoordeling van ruimtelijke initiatieven in de Omgevingstafel vanuit EZ en bijbehorende deelname aan de Omgevingstafel (donderdag);
  • Ondersteunende werkzaamheden voor het opstellen van het Omgevingsprogramma werken (met name praktische werkzaamheden, data verzamelen, onderzoek uitzetten en begeleiden, enz);
  • Sparren en afstemmen met de tijdelijke Accountmanager EZ.

Vereisten / knock-outcriteria1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van Beleidsadvisering bij een gemeentelijke organisatie;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met economische advisering bij of voor een overheidsorganisatie;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Kandidaat is per uiterlijk 20 februari 2023 beschikbaar voor 16 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van Economische zaken en/of binnen het Ruimtelijk domein bij een gemeentelijke organisatie (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met economische advisering bij of voor een overheidsorganisatie (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Zaaksysteem en Ibabs (20 punten);
8. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Economie/Bedrijfseconomie of (Economische) Geografie (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Communicatief vaardig
– Adviseur
– Omgevingsbewust
– Verbinder

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9A/10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:  in overleg, ma – di – wo – do – vr (hybride werken is mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 31 januari 2023, 09:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 30 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 24 januari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 2 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 26 januari 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.