Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-12

Organisatie
Goedopweg (www.goedopweg.nl) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Goedopweg werkt samen met de rijks- en regionale overheden samen aan het bereikbaar en leefbaar houden van de regio. Goedopweg richt zich daarbij vooral op kortetermijnoplossingen en projecten, met een sterke focus op gedragsbeïnvloeding en mobiliteitsmanagement. Daarbij gaat het vaak om nieuwere concepten zoals het beïnvloeden van reisgedrag van bewoners en studenten, smart mobility oplossingen en het samenwerken met werkgevers en specifieke sectoren zoals publiekstrekkers. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren b.v. thuiswerken, en OV- en e-bikegebruik bij medewerkers.

Bij het stimuleren van ander reisgedrag werken we binnen Goedopweg met een onderverdeling in verschillende doelgroepen. Hieronder vallen allerlei projecten en activiteiten die erop gericht zijn om specifieke doelgroepen te verleiden om niet of minder vaak met de auto te reizen, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de fiets, het OV en/of deelmobiliteit. De belangrijkste doelgroepen die we onderscheiden zijn bewoners van de regio, bezoekers van publiekstrekkers en MBO-, HBO- en WO-studenten. De doelgroep werkgevers en werknemers zijn ondergebracht in een ander programma

Opdracht
Een van de programma’s bij Goedopweg is het programma Slimme Mobiliteit. In dit programma werken we aan tijdelijke en structurele gedragsverandering bij bewoners, bezoekers en studenten. Daarnaast zorgen we voor meer kwantiteit en kwaliteit van deelmobiliteit, MaaS en mobiliteitshubs en intelligente(re) verkeerslichten. Met een betere bereikbaarheid en duurzame mobiliteit als doel.

Voor de ontwikkeling en uitvoering van maatregelen waarmee ander reisgedrag wordt gestimuleerd bij de verschillende doelgroepen, en de uitvoering van diverse mobiliteitsmanagement maatregelen zoeken we één of twee medior projectmanager(s) gedrag en mobiliteit. Jij gaat met het deelprogramma ‘doelgroepenaanpak’ aan de slag met de projecten die leiden tot tijdelijke en structurele veranderingen in het reisgedrag van bewoners, bezoekers en studenten.

We zoeken iemand die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen mobiliteit, iemand die ervaring heeft met de toepassing van gedragsverandering van diverse doelgroepen in mobiliteit en dit in de praktijk weet te brengen in tijdelijke projecten. We zoeken een medior projectmanager Gedrag en Mobiliteit om projecten operationeel aan te sturen binnen onder andere de volgende deelprogramma’s:

 • Gedragsverandering bij studenten, waaronder bijvoorbeeld het stimuleren van het gebruik van de fiets bij MBO-studenten en het gebruik van deelmobiliteit bij mobiliteitshubs rondom HBO- en Universitaire instellingen.
 • Gedragsverandering bij bewoners, waaronder bijvoorbeeld mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden met hinder en bij doelgroepen die deelmobiliteit kunnen gebruiken voor de ‘last mile’.
 • Gedragsverandering bij bezoekers van publiekstrekkers, waaronder bijvoorbeeld het aanbieden van duurzame reismogelijkheden aan bezoekers.

Als medior projectmanager Gedrag en Mobiliteit zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden de volgende:

 • Je bedenkt, ontwikkeld, voert uit en evalueert projecten om gedragsverandering te realiseren bij de diverse doelgroepen om zich duurzamer en slimmer te verplaatsen.
 • Je werkt samen met collega’s van de moederorganisaties (Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Ministerie van I&W en Rijkswaterstaat), met bedrijven zoals deelmobiliteitsaanbieders en maatschappelijke organisaties en met publiekstrekkers en onderwijsinstellingen. En natuurlijk werk je samen met collega’s binnen het team Slimme Mobiliteit van Goedopweg, en met de andere collega’s van Goedopweg,
 • Je bewaakt de planning, de effectiviteit en de kwaliteit van jouw projecten en de budgetten in tijd en geld.
 • Tot slot ben je een stevige sparringpartner voor de professionals in het team, je adviseert met scherpte en met verstand van zaken. Je schrijft heldere, beknopte plannen, weet je plannen goed te verkopen, en je weet je doelgroepen aan te zetten tot gedragsverandering. Je weet ook hoe je nieuws moet maken en organiseert samen met de communicatieadviseur relevante communicatiemomenten voor je projecten.

Wat verwachten wij?
Je hebt meerdere jaren ervaring met gedragsbeïnvloeding van reizigers en met het stimuleren van alternatieve manieren van reizen, zoals de stimuerling van fietsen, OV gebruik en/of deelmobiliteit. Je kunt snel schakelen en geniet evenveel van een bedachtzame strategiesessie als van de adrenaline van een live event. Je bent een goede adviseur én een excellente uitvoerder.
Een groot deel van het werk van Goedopweg vindt projectmatig plaats. Ervaring hiermee is daarom belangrijk.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het gedragsbeïnvloeding van reizigers op het gebied van duurzame mobiliteit
3. Minimaal 1 jaar werkervaring bij of voor een overheidsorganisatie, zowel uitvoerend, beleidsmatig en bestuurlijk;
4. Uurtarief maximaal €110,- exclusief BTW en inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het gedragsbeïnvloeding van reizigers op het gebied van duurzame mobiliteit (40 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het bedenken, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van projecten (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van duurzame mobiliteit binnen een overheidsorganisatie (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Je bent positief, bruist van energie en ziet overal kansen
 • Je bent een goede adviseur, maar je staat vooral voor het resultaat.
 • Je weet mensen enthousiast te maken voor je plannen
 • Je neemt snel en goed verantwoordelijkheid voor jouw rol
 • Je spot kansen en vertaald deze naar concrete acties
  • Je hebt kennis van gedragsverandering en hoe je dat slim inzet voor onze dienstverlening
  • Je kent de wereld van gedrag en mobiltieit goed, en weet dit goed te vertalen naar de regionale behoeften
  • Bekend met het werken in een rol waarin strategie, advies en uitvoer gecombineerd wordt.
  • Je begrijpt het belang van Goedopweg als samenwerkingsverband en kunt dit voor Goedopweg bewaken in jouw projecten
  • Je bent een fijne collega die perfect in het team past
  • Je weet ons in een gesprek van al deze eigenschappen te overtuigen

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11(Max € 110,- per uur, inclusief kosten excl. BTW)

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk Ja. Donderdag is op locatie.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 16 maart 2023 van 12.00 uur tot 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 maart bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 8 maart 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 9 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 13 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.