Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team Organisatieadvies
In een dienstverlenende organisatie zijn mensen de belangrijkste bepalende factor voor het leveren van kwaliteit. Team Organisatieadvies werkt met zo’n 15 collega’s aan de optimale inzet van die factor. We verzorgen de personeels- en salarisadministratie, recruitment en geven bedrijfskundig en HR-advies. Met als doel bekwame, bevlogen en buitengewone medewerkers, die elke dag weer willen doen wat nodig is voor een goed leven in Zeist voor onze inwoners.   In januari 2022 hebben wij de overstap naar het HR systeem van AFAS gemaakt (Profit & Insight) en de implementatie (fase 1) is zo goed als afgerond. Het is nu tijd voor fase 2: niet alleen meer de basis op orde brengen, maar AFAS ondersteunend laten zijn voor de ambities van onze organisatie.  

Opdracht
Gemeente Zeist werkt sinds 1 januari 2022 met een nieuw Personeels Administratie Systeem van Afas. Op verschillende vlakken wordt dit nu doorontwikkeld. Het is daarom belangrijk dat je recente ervaring hebt met het systeem van Afas.

Werkzaamheden:

 • Controle op wet- en regelgeving van de aangeboden mutaties;
 • Het tijdig en juist verwerken van complexe salarismutaties;
 • Het uitvoeren van de controle op de mutaties en de eindcontrole van de salarisrun;
 • Medior salarisadministrateur begeleiden in opleiding tot senior salarisadministrateur. Oa coachen bij ingewikkelde/gecompliceerde vraagstukken;
 • Verzorgen van financiële aansluitingen en contacten met de accountant.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Inschrijving in NIRPA register, register salarisadministrateur;
3. Aantoonbare werkervaring met de implementatie van AFAS;
4. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 1 februari 2023 voor minimaal 20 uur per week.

Gunningscriteria (weging)
5. Een afgeronde opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) (15 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met personeels- en salarisadministratie bij een gemeente (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met HRM werkprocessen en loonverwerking (15 punten);
8. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met Pims, LPS , YouPP (25 punten);
9. Maximum uurtarief van € 94,75  exclusief btw / inclusief reiskosten en fee Flextender (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent service- en klantgericht.
 • Je bent samenwerkingsgericht.
 • Je bent ondernemend, beschikt over de nodige daadkracht.
 • Je beschikt over een probleemoplossend vermogen.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7/8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

11 maanden, 20 tot 28 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.