Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-14

Organisatie
Wij zijn een 100.000+ gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken, vanuit gezamenlijke doelen en het collectief.

We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
De gemeente Alphen aan den Rijn bereidt zich voor op een gewijzigde aanpak en contractering van de Jeugdhulp per 2024, nu het contract met de huidige aanbieder per januari 2024 eindigt.

Kinderen, jongeren en gezinnen moeten als het echt nodig is een beroep kunnen doen op tijdige, passende en effectieve jeugdhulp, maar niet langer dan nodig en in nauwe verbinding met de sociale omgeving van jeugdige en gezin. Wij vinden het belangrijk om lokaal stevig in te zetten op het versterken van de pedagogische civil society en de basisvoorzieningen (preventie en welzijn) om zo het beroep op jeugdhulp waar mogelijk te voorkomen. Uitgangspunt is zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk. Hierbij wordt nadrukkelijk de verbinding gemaakt met de overige onderdelen binnen het sociale domein, zoals preventie.

Hiervoor is een programmaorganisatie ingericht om deze mooie ambitieuze opdracht te realiseren. Binnen deze opdracht is behoefte aan een meewerkend communicatieadviseur. Iemand die zowel de verbanden herkend op tactisch niveau als dat uitwerkt voor de leden van het programmateam, in opdracht van het lid van het programmateam dat de communicatie verzorgt. Je werkt mee aan de advisering en verzorgt de interne communicatie over onderdelen van het programma, maar ook de communicatie en goede boodschap naar zorgaanbieders, andere samenwerkingspartijen en relevante stakeholders.

Je werkt binnen het team communicatie van de Gemeente Alphen aan den Rijn en met deze collega’s werk je intensief samen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van communicatie en/of marketing;
2. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de publieke sector;
3. Beschikbaar per voor tenminste woensdag 27 december 2023 8 uur en per 1 februari 2024 beschikbaar voor 32 uur per week (waarvan 2 dagen fysiek op kantoor).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen het sociaal domein of de zorg (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met publiek regionale communicatietrajecten (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met communicatietrajecten op het gebied van participatie, stakeholders en/of andere samenwerkingspartijen (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Creatief;
 • Stressbestendig;
 • Kwaliteitsgedreven;
 • Samenwerkingsgericht;
 • Schrijfvaardig;
 • Coördineren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn  worden zo spoedig als mogelijk in overleg met de kandidaten gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 19 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 13 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 14 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 15 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

8 tot 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 juli 2024, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.