Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-25

Organisatie 
We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.  

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

Opdracht 
De gemeente Voorschoten heeft er voor gekozen om haar administratie sociaal domein anders te organiseren. Een deel van de taken worden, anders (systeem- applicatietechnisch) ingeregeld en daarnaast zullen een aantal taken met betrekking tot de Jeugdwet elders belegd worden. Nieuwe processen zullen moeten worden ingericht en gekeken moet worden naar het functiehuis. Ook speelt hier de samenwerking met buurgemeente Wassenaar een rol.

Omdat er nu ook taken blijven liggen, bijvoorbeeld de VIC (verbijzonderde interne controle) en financiele administratie, zoeken wij iemand die naast kwaliteitstaken, ook hier een taak in kan vervullen door dit daadwerkelijk uit te voeren. Tevens zal je op werk de coördinatie taken in de uit te voeren werkzaamheden binnen de gehele administratie en voor hun een sparringspersoon zijn. Alle taken en werkzaamheden zullen in nauwe afstemming met de Teammanager plaats vinden. De vacature vergt dus grondige kennis van administratieve en financiële processen binnen een gemeentelijke omgeving. De werkomgeving waar je komt te werken is het team administratie.

Vereisten / knock-outcriteria  
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het opstellen van werkprocessen binnen een gemeentelijke instelling;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als kwaliteitsmedewerker;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten).
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als kwaliteitsmedewerker binnen het sociaal domein binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en uitvoeren van interne controles (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een coördinerende en coachende rol (25 punten);
7. Aantoonbare kennis van financieel en administratieve processen binnen een gemeentelijke instelling (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (10 punten).

Competenties
– Communicatief vaardig;
– Kennis van wet- en regelgeving;
– Kritisch;
– Oplossingsgericht;
– Administratief Vaardig;
– Observerend;
– Accuraat;
– Sensitief en flexibel.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.  

Beoordeling  
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. 
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. 

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender 
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals 
1.  

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. 

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg met opdrachtgever en kandidaat. 

Planning 
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op woensdag 3 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 1 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. 

Overige informatie 
De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. 

Meer informatie 
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 21 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 24 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777. 

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 26 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 8 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.